Nieuw instrument voor mantelzorg

  • 13 maart 2019

Leidraad voor zorgvragers, mantelzorgers en hulpverleners

Samenspraak wil de communicatie over de zorg verbeteren en sterker maken.
Het is een leidraad die zorgvragers, mantelzorgers en hulpverleners kunnen gebruiken. Aan de hand van acht thema’s staat u stil bij vragen en verwachtingen van de zorg, maar ook bij hoe u de zorgverlening ervaart.

Waarom dit instrument?

Vlaanderen telt naar schatting 600.000 mantelzorgers. Zij nemen heel wat taken op om het leven van de zorgbehoevende te verbeteren, maar zij worden nog te weinig betrokken in het overleg en organisatie van de zorg. Uit onderzoek is gebleken dat de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele hulpverleners nog beter kan. Samenspraak wil hierbij helpen. Vanuit de visie dat inzetten op de kwaliteit van leven van de mantelzorger ook inzetten is op de kwaliteit van leven van de zorgbehoevende.
 
U kan het instrument aanbieden aan mantelzorgers, maar u kan het ook zelf gebruiken als voorbereiding op een gesprek.

Waar samenspraak vinden?

U kan het instrument en de handleiding samen met andere relevante informatie over mantelzorg vinden op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Verspreid dit instrument verder binnen uw netwerk!

Nog vragen?

Hebt u hierbij vragen of ondersteuning nodig, dan kan u contact opnemen met het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg via info@expertisepuntmantelzorg.be.