Nieuw opleidingstraject Cultuursensitief werken via Mind-Spring

  • 11 augustus 2022

CAW Oost-Vlaanderen is gestart met het project Cultuursensitief werken via Mind-Spring in het kader van het Fonds asiel, migratie en integratie 2022-2023. Ze bieden een gratis opleidingstraject voor sociaal werkers van OCMW’s en andere partnerorganisaties uit Vlaanderen (CAW’s, AGII, CGG’s, VDAB, OKAN-scholen, mentoren en buddy’s aangesloten aan een vzw), Brussel en Wallonië die vluchtelingen-cliënten van OCMW’s begeleiden. Het algemeen doel van dit opleidingstraject is hulpverleners de nodige kennis aanreiken om vanuit een cultuursensitieve benadering de psychosociale problemen van vluchtelingen te (h)erkennen, samen met hen de hulpvraag te formuleren en hen toe te leiden naar een passende hulpverlening zodat integreren in de samenleving mogelijk is.  Meer informatie vind je hier terug en inschrijven kan via het inschrijvingsformulier