Nieuw organisatiemodel CGG Adentro

  • 21 september 2022

Zoals eerder gecommuniceerd hebben de Centra Geestelijke Gezondheidszorg in de regio Deinze-Eeklo-Gent vorig jaar de bestaande samenwerking verankerd tot een nieuwe organisatie: CGG Adentro. Doel van dit samengaan is het waarmaken van een duidelijker ambulant aanbod binnen de regio en het verstevigen van de CGG-werking in een uitdagend preventie- en hulpverleningslandschap. Op 1 september zijn ze van start gegaan met hun nieuw organisatiemodel.