Nieuw screeningsinstrument voor het Zorgbudget Zwaar Zorgbehoevenden

  • 23 juni 2021

Wat doet een Dienst Maatschappelijk Werk?
Iedereen die extra hulp nodig heeft kan terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk: zorgbehoevende ouderen, mensen met een beperking, een chronische aandoening, kanker, dementie, een complexe zorgsituatie... Ook de mantelzorgers van deze personen kunnen bij ons terecht.

  • We helpen zoeken naar financiële tegemoetkomingen, sociale en fiscale voordelen en premies. Ook helpen we met de aanvraag hiervan.
  • We helpen met de administratie van de zorg.
  • We zoeken naar de juiste hulpmiddelen en bekijken of een woningaanpassing aangeraden is.
  • We organiseren de (thuis)zorg.
  • We zoeken naar de juiste oplossing voor de specifieke zorgsituatie.
  • We begeleiden en helpen op tempo van de zorgvragen.

Nieuw screeningsinstrument voor het Zorgbudget Zwaar Zorgbehoevenden
Personen die zwaar zorgbehoevend zijn kunnen een Zorgbudget Zwaar Zorgbehoevenden aanvragen.
De vaststelling van de zorgbehoefte kan gebeuren via een attest (bijvoorbeeld van de thuisverpleging) ofwel door een indicatiestelling. 
Een medewerker van de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds kan een indicatiestelling doen. Dit gebeurt tijdens een bezoek aan huis. 
Een indicatiestelling is een objectief onderzoek van de zorgbehoefte. Sinds 1 juni 2021 gebruiken onze medewerkers een nieuw screeningsinstrument: de BelRai screener voor volwassenen. Dit gebeurt volgens de nieuwe regels en de verplichtingen van de Vlaamse Overheid. 
De uitkomst van dit instrument kan leiden tot een ander resultaat dan het vorig instrument (Bel-foto) Wie eerder in aanmerking kwam, kan misschien niet meer in aanmerking komen op basis van de BelRai screener, en omgekeerd. 
Deze screening is eigenlijk een heel grondig interview. We stellen gedetailleerde vragen over het dagelijks leven, het huishouden, de persoonlijke verzorging en de fysieke en psychische gezondheid. 
De medewerker stelt hier vragen over en op basis van de antwoorden en de professionele expertise van de medewerker wordt er onderzocht of de persoon in aanmerking komt voor een Zorgbudget. Ook hiervoor heeft de Vlaamse Overheid de noodzakelijke regels opgelegd. Deze regels werden ook op 1 juni 2021 gewijzigd. 
Het besluit krijgt men via een beslissingsbrief van de zorgkas. Wie in aanmerking komt, ontvangt het Zorgbudget: 130 euro per maand om de hoge zorgkosten te helpen betalen.
Afhankelijk van de situatie en of die in de nabije toekomst terug zal veranderen, wordt een budget voor minimaal 6 maanden tot maximaal 3 jaar toegekend. 

Voor meer informatie kunt u terecht:

  • Bij de Dienst Maatschappelijk Werk van uw ziekenfonds
  • Bij de zorgkas waar u bent aangesloten (de zorgkas van uw ziekenfonds ofwel de Vlaamse Zorgkas)
  • Op de website www.vlaamsesocialebescherming.be 
DMW WVL