Op 8 september start de volgende babyboon groep. Toekomstige mama’s die dan ongeveer 3 maanden zwanger zijn en baat hebben bij het beleven van de zwangerschap in groep kunnen deelnemen. Bijzondere aandacht is er voor kwetsbare vrouwen o.w.v. geen partner hebben, anderstaligheid, een klein sociaal netwerk, laag inkomen, …

Babyboon is een zorgpad voor kwetsbare zwangere vrouwen met een intake, 7 prenatale en 1 postnatale groepssessie. De 2 pijlers hierbij zijn:

  • Medische ondersteuning: elke groepssessie is er een individueel medisch consult bij de vroedvrouw. Er is een nauwe samenwerking met de gynaecologen actief in de 2e lijn.
  • Sociale ondersteuning: samen met reeds betrokken partners gaan we aan de slag ter voorbereiding op de komst van de baby zoals aanmelden kinderopvang, groeipakket, specifieke sociale vragen, …

De groepssessies zijn gratis en gaan door bij de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen – Sinte Annalaan 41/02, 9300 Aalst.

Meer informatie over babyboon