Begeleid je een jongvolwassene die op eigen benen wil staan? Daar komt heel wat bij kijken: alleen gaan wonen, je eigen geld verdienen, je administratie regelen, ... In onze nieuwe mindmap rond de levensgebeurtenis ‘op eigen benen staan’ vind je makkelijk informatie terug en zie je welke diensten je kunnen helpen. Zo kan jij je cliënt nog beter ondersteunen en doorverwijzen. Deze mindmap werd ontwikkeld in samenwerking met het JAC Gent, experten in de ondersteuning van jongeren in Gent.

De mindmaps zijn een initiatief van de redactieraad Sociale Kaart van Gent. Zij stelde een aantal levensgebeurtenissen voorop die een grote impact hebben op verschillende levensdomeinen. Bijvoorbeeld verhuizen, een scheiding, op eigen benen staan, diagnose van een chronische ziekte, ontslag,… . Rond deze levensgebeurtenissen werkt ELZ Gent mindmaps uit in samenwerking met relevante partners uit het werkveld.

Mindmap op eigen benen staan