Nieuwe opdrachten voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

  • 5 maart 2020

2020 is een bijzonder jaar voor de woonzorg. Het nieuwe woonzorgdecreet verandert heel wat voor de woonzorgvoorzieningen en de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) van de Ziekenfondsen. Daarover willen deze diensten u als partner op de eerstelijn informeren.

 

Wat verandert er voor de Diensten Maatschappelijk Werk?

De Regionale Dienstencentra (RDC) verdwijnen en hun opdrachten worden overgedragen naar andere woonzorgvoorzieningen. Zo werden de opdrachten rond woonondersteuning en het ergotherapeutisch aanbod van de RDC sinds 1 januari 2020 doorgegeven aan de DMW.

De integratie van deze discipline biedt de DMW de kans om de samenwerking tussen maatschappelijk werkers en ergotherapeuten te versterken. Op die manier kunnen onze diensten er samen met u nog beter voor zorgen dat kwetsbare mensen langer kwalitatief thuis kunnen wonen.

Wat houdt het ergotherapeutisch aanbod van DMW in?

Onze ergotherapeuten:

  • adviseren over aanpassingen aan de woning, hulpmiddelen en zorgtechnologie;
  • staan klaar voor begeleiding op maat en aan huis indien nodig.

Dit is een aanbod voor ouderen, mensen met dementie, ernstige gezondheidsproblemen of met een handicap en hun mantelzorgers.

Wat kunnen onze ergotherapeuten betekenen? Ontdek het in dit filmpje.

Komt u als zorgaanbieder in contact met mensen met een vraag naar woonondersteuning? Verwijs hen dan door naar de Dienst Maatschappelijk Werk van hun Ziekenfonds.

Samen ondersteunen

DMW is een multidisciplinaire dienst waarin maatschappelijk werkers en ergotherapeuten samenwerken in langdurige en complexe thuiszorgsituaties. We werken ook intermutualistisch samen rond de ontwikkeling van gepaste methodieken en continue kwaliteitsverbetering. Zo kunnen alle zorgbehoevende thuiswonenden in Vlaanderen rekenen op dezelfde ondersteuning vanuit de DMW.