Nieuws

Logo Vlaanderen is zorg
  • 26 maart 2019

Vlaanderen draait proef met eerstelijnspsychologen voor ouderen

Vlaanderen trekt geld uit voor experimentele projecten die nagaan hoe de eerstelijnspsychologische zorg best aangeboden kan worden aan ouderen met milde of matige psychische klachten. Ook ouderen hebben immers recht op een laagdrempelige, toegankelijke en betaalbare eerstelijnspsychologische zorg.
  • 1 maart 2019

Nieuwe nationale campagne voor bewegen op verwijzing

Gezond Leven lanceert vandaag samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid een nationale campagne om het Beweging Op Verwijzing-project bekender te maken bij het grote publiek. De campagne geeft het woord aan mensen die al gebruik maakten van het aanbod. En dat zijn tevreden mensen.  
  • 5 februari 2019

Opstart diëtistenkring Noorderkempen

Door enkele diëtisten uit onze regio werd reeds het initiatief genomen om aanzet te geven tot het oprichten van Diëtistenkring Noorderkempen. Het eerste overleg vond plaats in september 2018.
fiche samenspraak
  • 13 maart 2019

Nieuw instrument voor mantelzorg

Samenspraak wil de communicatie over de zorg verbeteren en sterker maken. Het is een leidraad die zorgvragers, mantelzorgers en hulpverleners kunnen gebruiken. Aan de hand van acht thema’s staat u stil bij vragen en verwachtingen van de zorg, maar ook bij hoe u de zorgverlening ervaart.
  • 1 maart 2019

Netwerkevent zwangerschap en geboorte in de regio

25 mei 2019 van 9u tot 14u in auditoria AZ Klina Netwerkevent voor alle betrokken zorgprofessionals
  • 4 februari 2019

Decreet over de hervorming goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag het ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders definitief goedgekeurd.
  • 7 maart 2019

Studiedag professioneel evenwicht

16 mei 2019 van 9u tot 17u in The Mansion Brasschaat Studiedag voor werkgevers uit de regio
  • 8 februari 2019

Oproep Project "Brug bouwen tussen gezondheid en welzijn"

Oproep medewerking aan project 'brug tussen gezondheid en welzijn' ELZ Noord Antwerpen
  • 4 februari 2019

Vacature - directeur/-trice voor het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

De vacature voor de directeur of directrice van het VIVEL staat nu open. De uiterste datum om je kandidaat te stellen is 22 februari.