Nieuws

  • 5 februari 2019

Opstart diëtistenkring Noorderkempen

Door enkele diëtisten uit onze regio werd reeds het initiatief genomen om aanzet te geven tot het oprichten van Diëtistenkring Noorderkempen. Het eerste overleg vond plaats in september 2018.
Mantelzorg
  • 31 januari 2019

Samenwerking met mantelzorgers, mantelzorg- en patiëntenverenigingen

Regelmatig kom je als professionele zorg- of welzijnswerker of lokaal bestuur in contact met mantelzorgers.
Hart
  • 25 januari 2019

De eerstelijnszone Scheldekracht in cijfers

  Sinds het najaar van 2017 wordt werk gemaakt van de oprichting van de eerstelijnszone Scheldekracht. Tijd voor een blik op enkele cijfers!      
  • 4 februari 2019

Decreet over de hervorming goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag het ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders definitief goedgekeurd.
Computer
  • 30 januari 2019
puzzelstukken samenwerking
  • 22 januari 2019

Vivel en Academie voor de Eerste Lijn opgericht

Vorige week werden twee nieuwe instituten opgericht om de eerste lijn te versterken: het Vivel (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn) voor meer beleidsondersteuning en de Academie voor de Eerste Lijn (Primary Care Academy - PCA) voor meer onderzoek.
  • 4 februari 2019

Vacature - directeur/-trice voor het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

De vacature voor de directeur of directrice van het VIVEL staat nu open. De uiterste datum om je kandidaat te stellen is 22 februari.
K&G
  • 30 januari 2019

Kind en Gezin versterkt lokale en Vlaamse dienstverlening

Anno 2019 doet Kind en Gezin (K&G) véél meer dan kinderen wegen of vaccineren. Kind en gezin is er voor ALLE kinderen en wil hen zo veel mogelijk kansen bieden, in nauwe samenwerking met de partners.    
West-Limburg
  • 14 december 2018

Nieuwsbrief ELZ West-Limburg

Wil je graag op de hoogte blijven rond de veranderingen binnen ELZ West-Limburg? Klik hier om je in te schrijven op de nieuwsbrief van ELZ West-Limburg.