Nieuws

  • 1 maart 2019

Nieuwe nationale campagne voor bewegen op verwijzing

Gezond Leven lanceert vandaag samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid een nationale campagne om het Beweging Op Verwijzing-project bekender te maken bij het grote publiek. De campagne geeft het woord aan mensen die al gebruik maakten van het aanbod. En dat zijn tevreden mensen.  
  • 5 februari 2019

Opstart diëtistenkring Noorderkempen

Door enkele diëtisten uit onze regio werd reeds het initiatief genomen om aanzet te geven tot het oprichten van Diëtistenkring Noorderkempen. Het eerste overleg vond plaats in september 2018.
Mantelzorg
  • 31 januari 2019

Samenwerking met mantelzorgers, mantelzorg- en patiëntenverenigingen

Regelmatig kom je als professionele zorg- of welzijnswerker of lokaal bestuur in contact met mantelzorgers.
  • 1 maart 2019

Netwerkevent zwangerschap en geboorte in de regio

25 mei 2019 van 9u tot 14u in auditoria AZ Klina Netwerkevent voor alle betrokken zorgprofessionals
  • 4 februari 2019

Decreet over de hervorming goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag het ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders definitief goedgekeurd.
Computer
  • 30 januari 2019
  • 8 februari 2019

Oproep Project "Brug bouwen tussen gezondheid en welzijn"

Oproep medewerking aan project 'brug tussen gezondheid en welzijn' ELZ Noord Antwerpen
  • 4 februari 2019

Vacature - directeur/-trice voor het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

De vacature voor de directeur of directrice van het VIVEL staat nu open. De uiterste datum om je kandidaat te stellen is 22 februari.
K&G
  • 30 januari 2019

Kind en Gezin versterkt lokale en Vlaamse dienstverlening

Anno 2019 doet Kind en Gezin (K&G) véél meer dan kinderen wegen of vaccineren. Kind en gezin is er voor ALLE kinderen en wil hen zo veel mogelijk kansen bieden, in nauwe samenwerking met de partners.