Nieuws

flyers dementie
  • 27 augustus 2019

VOLZET!!!!!24 oktober 2019: Info avond "Psychofarmaca gebruik bij personen met dementie"

Op 24 oktober organisereert het overlegplatform dementie Ninove-Geraardsbergen een boeiende lezing door Prof. dr. Mirko Petrovic.
  • 24 juli 2019

Save the date

Beste eerstelijnsactoren van ELZ Kempenland, Op 24 september 2019 vindt de volgende platformvergadering plaats. In het onderstaande bestand vindt u de save the date met inschijvingslink terug. Wij hopen u allen te verwelkomen!
Hart
  • 4 juli 2019

OPROEP: werkgroep ELZ Scheldekracht in cijfers

Over de gemeenten die deel uitmaken van de eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht bestaat ongetwijfeld al heel wat cijfermateriaal. We denken dan aan demografische gegevens (profiel van de bevolking), gegevens betreffende het zorg- en hulpverleningsaanbod, specifieke omgevingskenmerken, enz.
  • 24 juli 2019

Zelfstandige zorgverstrekkers betrekken in Zorgraden

In opdracht van Zorg en Gezondheid voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de opstart en werking van de (voorlopige) zorgraden. Het resultaat zijn inzichten, tips en adviezen voor eerstelijnszones
LDC De Merelaar
  • 16 augustus 2019

Uitnodiging veranderforum 24 september 2019

Wie zijn de kandidaten voor de voorlopige zorgraad van de eerstelijnszone Scheldekracht? Welke zijn de actiepunten, vooropgesteld door de eerstelijnszone?
zorgraad
  • 5 juli 2019

Kandidaten voorlopige zorgraad ELZ Scheldekracht, meld u aan!

Tijdens de verschillende clusterbijeenkomsten werden kandidaten naar voor gedragen en werd de zetelverdeling voor de voorlopige zorgraad, die de eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht zal aansturen, grondig doorgesproken. Overleg en gedragenheid dragen wij immers hoog in het vaandel.