Nieuws uit Leuven omtrent COVID-19

Op deze pagina vind je een overzicht waar onze eerstelijnszone op vlak van COVID-19 mee bezig is. Het luik over vaccinatie wordt weldra aangevuld. 

 

 • Webinars en presentaties:

  • Hieronder vind je de presentaties van de Webinars: 

pdf bestandWebinar Vaccinatie Basiswerkers_16en17maart 2021.pdf (1.48 MB)

pdf bestandFAQ_Webinar_vaccinatie Basiswerkers_16-03-2021.pdf (1.06 MB)

pdf bestandInfo sessie vaccinatie in collectiviteiten_ELZ Leuven_1-03-2021.pdf (1.92 MB)

pdf bestandWebinar Vaccinatie Welzijn- en gezondheidswerkers 25-01-2021.pdf (1.94 MB)

pdf bestandFAQ Webinar vaccinatie Gezondheids- en Welzijnswerkers 25-01-2021.pdf (537 kB)

 

 

 • Nieuwsbrieven en persberichten

 • Sensibilisering en contact- en bronopsporing

  • Samen met de stad Leuven, UZ Leuven en onze mSPOC hebben we een lokaal team dat dagelijks inzet op contact- en bronopsporing. De medisch expert (mSPOC) krijgt dagelijks gevallen binnen en deze cases worden dan opgebeld door een team van vrijwilligers, aangestuurd door een aantal coördinatoren. Indien er sprake is van een cluster of kwetsbare personen, kan er extra hulp ingeschakeld worden en kan er eventueel een huisbezoek ingepland worden. Er is bovendien een nauwe samenwerking met de KUL, UCLL, lagere en middelbare scholen, CLB-artsen, IDWE en mSPOC’s uit de andere eerstelijnszones.

  • In de bijlage hieronder vind je sensibiliseringsmaterialen: de ‘ben ik besmet?’-fiche en de quarantaine/test-fiche . 

 

 

 • Thuiszorg en cohortezorg: heropstart provinciale 0800 nummer van de cohortezorglijn vanaf 30 oktober 2020

  • De diensten gezinszorg en de thuisverpleging hebben samen met het AG Zorg en Gezondheid een kader gecreëerd voor de organisatie van cohortzorg in de thuiszorg (zie website AG Zorg&Gezondheid).

   • Ze kunnen COVID-19 patiëntenstroom opvangen in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts al potentieel besmet  beschouwd worden.

  • Vanaf donderdag 30/10/2020 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Voor onze ELZ (Vlaams-Brabant) is dit het nummer: 0800 11 835. Dit nummer is 24u24 en 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen.

   • Aanmeldingen via dit nummer worden geregistreerd en doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg. 

   • Dit nummer wordt ook opgensteld voor zorvoorzieningen met ondersteuningsnoden. De geïtegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en aan vraagverheldering doen. Vervolgens wordt er bekeken of een team uit gezinszorg en/of thuiszorg te plaatse kan komen. 

 

 

 • Bewegen op verwijzing in Corona tijden

  • In deze tijden van crisis zijn menselijk contact en beweging extra belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Daarom geeft onze Leuvense Bewegen Op Verwijzing-coach Wouter telefonische begeleiding om mensen te helpen op een eenvoudige wijze meer te bewegen. Dit volledig gratis en voorlopig zonder verwijsbrief