Nieuws

30 nieuwsitems
West-Meetjesland, Oost-Meetjesland, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)

Bij HerstelAcademie Meetjesland voorziet men cursussen rond welbevinden en mentaal welzijn. De cursussen worden begeleid door een ...

West-Meetjesland, Oost-Meetjesland, Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)

Vormingen Professionelen

Dit voorjaar organiseert Gezin en Handicap een aantal vormingen, die zich specifiek richten naar ...