Nieuws

618 nieuwsitems
BraViO

Uit onze omgevingsanalyse blijkt dat slechts 34.1% van de inwoners van de ELZ BraViO jaarlijks preventief een bezoek brengt aan de ...

BraViO

Eind april werd er gestart met het organiseren van Oekraïnetafels. Dit is een netwerkoverleg met de betrokken partners voor het ...

BraViO

VIVEL nodigt de bestuurders en medewerkers van de ELZ's van de provincie Vlaams-Brabant uit op donderdag 20 oktober om 19u in het ...

BraViO

Twee weken terug werd de bestuursraad ingewisseld voor een workshop communicatie die in ons actieplan kadert.

BraViO

In het najaar van 2021 namen enkele bestuursleden deel aan focusgroepen rond het thema sociaal werk. Deze focusgroepen kaderden in ...

BraViO

Van 1 tot 10 oktober staan we met z’n allen stil bij onze geestelijke gezondheid. Gezond leven en de LOGO’s werkten een mooi thema ...

BraViO

Vzw Patient Empowerment en THE institute organiseren een symposium op 25 oktober. Het thema dit jaar is “Samen in Actie”.