Nieuwsbrief over de hervorming van de eerste lijn

  • 13 juni 2019

In de nieuwsbrief over de hervorming van de eerste lijn van juni 2019 hebben we het over

  • de goedkeuring van het BVR over de erkenning en subsidiëring Zorgraden
  • De opstart van de vorming regionale zorgplatformen in de regionale zorgzones
  • Voorbeeldstatuten voor de Zorgraden
  • Het nieuwe decreet Sociale kaart