Nieuwsbrief over de hervorming van de eerste lijn

  • 17 oktober 2018

In de nieuwsbrief over de hervorming van de eertse lijn van oktober hebben we het over

  • tips en tricks om zelfstandige zorgverleners te betrekken bij en te motiveren voor je eerstelijnszone
  • een voorstelling van de sociale kaart