Nieuwsbrief over de hervorming van de eerste lijn van april

  • 8 april 2019

In de nieuwsbrief over de hervorming van de eertse lijn van april 2019 hebben we het over

  • de 14 regionale zorgzones
  • de principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit Zorgraden
  • een consensus over visie op zorgcoördinatie en casemanagement