Nieuwsbrief PET - Slaapproblemen bij volwassenen

  • 12 oktober 2021

Als eerstelijnsmedewerker word je meer en meer geconfronteerd met mensen met psychische problemen. Sinds enkele jaren kan je beroep doen op het Psychiatrisch ExpertiseTeam (PET) NWVL voor concreet advies, coaching en deskundigheidsbevorderingen.

Naast vormingen wil het PET ook via de nieuwsbrief concrete tips en adviezen meegeven rond diverse thema's. Deze nieuwsbrief staat in teken van slaapproblemen.

pdf bestandNieuwsbrief PET - Slaapproblemen.pdf (1.32 MB)