Alle eerstelijnszones kregen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht om een omgevingsanalyse te maken en dit toe te voegen aan een actie-en beleidsplan 2023.

Op 27/10/2022 werd deze analyse ingediend en we geven dan ook graag de volledige versie mee. Omdat deze omgevingsanalyse een lijvig document is werkten we samen met Let's go visual' aan een visuele weergave. Dit om de lezer op een eenvoudige wijze kennis te laten maken met de belangrijkste resultaten uit onze eerstelijnszone.
Op de tekening kan je de 5 hoofdstukken zien die in de analyse uitvoerig besproken worden. Uiteraard zie je maar enkele 'highlights'.