Het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen biedt een gespecialiseerd aanbod aan Oekraïense vluchtelingen, dit zowel voor diagnostiek als gespecialiseerde behandeling van ernstige psychische stoornissen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen.

Psychologische begeleidingen vinden plaats in het bijzijn van sociaal tolken Oekraïens/Russisch via het Agentschap Integratie en Inburgering. De Vlaamse regering vergoedt de tolk- en vertaalondersteuning tot 31 december 2022 of tot de middelen uitgeput zijn.

Naast psychotherapeutische consultaties biedt het CGG ook casusgebonden ondersteuning voor professionelen en vrijwilligers uit de welzijns- en gezondheidszorg.

Laura Vermunt

laura.vermunt@zov.be