In kader van ons project ‘Op weg naar een gezondheidsvaardige ELZ Dender’ hadden zorg- en welzijnsorganisaties de kans om de voorbije twee maanden de mogelijkheid om de PHAROS-test in te vullen. Met deze test kon je zien hoe begrijpelijk jouw organisatie nu al is voor zorgvragers.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Wat viel ons op bij de antwoorden op de PHAROS-test?

PHAROS bezorgde ons een overzicht van de antwoorden die werden ingevuld. We analyseerden deze resultaten en komen tot de volgende conclusies:

Een ruime meerderheid gaf aan dat

  • hun medewerkers het belang van het thema gezondheidsvaardigheden kennen
  • ze getraind zijn om begrijpelijk te communiceren met de doelgroep
  • de organisatie extra ondersteuning biedt aan patiënten of cliënten voor wie de standaardcommunicatie te ingewikkeld is
  • en er extra inspanningen worden geleverd om iedereen goed te bereiken met communicatie en zorg

Waar voorlopig minder aandacht aan wordt gegeven is

  • het opnemen van het thema gezondheidsvaardigheden in het beleid van de organisatie met daaraan praktische en financiële afspraken gekoppeld
  • het testen op begrijpelijkheid door mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden van de schriftelijke en digitale materialen
  • het testen op toegankelijkheid van de contactinformatie op de website, het telefonisch keuzemenu en bewegwijzering in het gebouw
  • het delen van kennis en ervaringen over begrijpelijke communicatie met elkaar en met andere organisaties

Een volledig overzicht van alle antwoorden op de 10 stellingen uit de PHAROS-test vind je hier:

Bijkomende informatie, gericht op Vlaanderen

Wie de test heeft ingevuld kon een rapport downloaden met daarin per stelling tips en tricks om je organisatie begrijpelijk te maken en te houden.

Omdat PHAROS een Nederlandse organisatie is hebben wij per stelling gezocht naar organisaties uit onze zone, Vlaanderen en België waar je ook terecht kan voor informatie en tips rond gezondheidsvaardigheden.

Deze informatie vind je hier:

En het project gaat verder in 2023…

De eerste stappen zijn gezet in ons project. Maar het stopt niet. Op basis van deze antwoorden willen wij een vormingsaanbod uitwerken in 2023.
Voor we dit gaan doen, zijn we heel benieuwd over welke onderwerpen jullie graag vormingen zouden krijgen.
Hiervoor maakten we een kort formulier om jullie input te verzamelen.

Dit formulier is er zowel voor organisaties die de PHAROS-test invulden als organisaties die deze niet invulden.
Er is tijd tot 9 december om dit in te vullen.

Vragen over het project?

Contacteer ons via info@elzdender.be of 052/69.03.28