Vaccinatie door huisartsen, apothekers en verpleegkundigen – info voor huisartsen, apothekers en verpleegkundigen

 • Huisartsen, apothekers en verpleegkundigen die een van hun patiënten wensen te vaccineren, kunnen hiervoor klaargemaakte spuiten afhalen bij enkele apotheken uit onze eerstelijnszone, onze zogenaamde vaccinatiepunten.
 • Hieronder zijn de verschillende afhaalmomenten per vaccinatiepunt terug te vinden.

Voor elke apotheek staat ook vermeld via welk contact je de spuiten kan reserveren.

WEEK 46

ma 14/11

di 15/11

woe 16/11

don 17/11

vr 18/11

OUDEGEM

13u-14u

WEEK 47

ma 21/11

di 22/11

woe 23/11

don 24/11

vr 25/11

BUGGENHOUT

ZELE

DENDERBELLE

HAMME

11u-12u

11u-12u

11u-12u

11u-12u

WEEK 48

ma 28/11

di 29/11

woe 30/11

don 01/12

vr 02/12

OUDEGEM

12u - 13u30

WEEK 49

ma 05/12

di 06/12

woe 07/12

don 08/12

vr 09/12

BUGGENHOUT

ZELE

DENDERBELLE

HAMME

11u-12u

11u-12u

11u-12u

11u-12u

WEEK 50

ma 12/12

di 13/12

woe 14/12

don 15/12

vr 16/12

OUDEGEM

12u - 13u30

WEEK 51

ma 19/12

di 20/12

woe 21/12

don 22/12

vr 23/12

BUGGENHOUT

ZELE

DENDERBELLE

HAMME

11u-12u

11u-12u

11u-12u

11u-12u

WEEK 52

ma 26/12

di 27/12

woe 28/12

don 29/12

vr 30/12

OUDEGEM

12u - 13u30

BESTELLEN bij :

Dendermonde:

Buggenhout:

Zele/Berlare:

Lebbeke:

Hamme:

 • Er kunnen geen vials afgehaald worden. De spuiten kunnen na het optrekken 6 uur bewaard blijven tussen 2-25°. Houd er rekening mee dat de spuiten net voor het afhaalmoment bereid worden en kom de spuiten dus best aan het begin van dat afhaalmoment ophalen. Zo heb je meer marge om de spuit(en) tijdig toe te dienen.
 • Er kunnen enkel boostervaccins afgehaald worden. Basisvaccinaties en vaccinaties van kinderen gebeuren nog in het vaccinatiecentrum dat tot eind december om de 10 dagen open is.
 • Alvorens een spuit voor iemand te bestellen is het dus noodzakelijk na te gaan of de persoon wel in aanmerking komt voor de boosterprik è basisvaccinatie in orde en 3 maand termijn na vorige prik.

Werkwijze:

 • De bestelling moeten uiterlijk 1 week voor het afhaalmoment doorgegeven worden. De apotheker van het vaccinatiepunt groepeert de bestellingen. Aangezien uit elke vial 7 spuiten opgetrokken worden, is de betrachting om zo weinig mogelijk spuiten verloren te laten gaan. De kans bestaat dat het vaccinatiepunt een bestelling moet afzeggen omdat er geen nieuwe vial aangebroken wordt voor 1 of 2 spuiten. Je zal dan doorverwijzen worden naar een volgend afhaalmoment of naar een andere apotheek.
 • Reeds bij de bestelling moeten de patiëntgegevens doorgegeven worden (eventueel via bestelformulier hieronder).

Bestelbon Covid vaccins

Dokter / Apotheker / verpleegkundige : . . . . . . . . . . . .

Adres : . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Bestelt voor volgende personen een Covid-19-vaccin, afhaling op : . . / . . / . .

Naam

rijksregisternummer

Handtekening:


Je kan hier een pdf-versie van de bestelbon downloaden:


 • De spuiten zullen gelabeld zijn met het type vaccin, het lotnr. en het uiterste uur van toedienen. Indien dit uur om een of andere reden toch overschreden wordt, moet de spuit vernietigd worden en het vaccinatiepunt op de hoogte gebracht worden
 • De vaccins moeten schokvrij vervoerd worden.
 • Voorschriften:
 • Huisartsen overhandigen ten laatste bij afhaling een voorschrift per patiënt. De vaccins zijn in de meeste EMD’s (electronische medische dossiers) beschikbaar, maar enkel onder de vorm van een flacon. Daarom is het nodig een magistraal elektronisch voorschrift of een handgeschreven voorschrift te maken
 • Vaccinerende apothekers registreren een voorschrift in hun eigen software.
 • Verpleegkundigen dienen een voorschrift aan de huisarts te vragen en voor de registratie in vaccinnet contacteren ze opnieuw de huisarts na toedienen van het vaccin.
 • Voor de registratie in vaccinnet is het belangrijk het juiste vaccintype te kiezen (in de keuzebalk). Het type zal duidelijk meegedeeld worden bij afhaling. (momenteel is dat Pfizer Comirnaty adapted BA4/5 )
Registratie vaccin
 • Wij vragen om de afspraken te respecteren omwille van de beperkte bewaartermijn van de klaargemaakte vaccins. Wij willen de kwaliteit van de spuiten te allen tijde kunnen waarborgen.

Voor verdere vragen kan u contact opnemen met een van de vaccinatiepunten.