Mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven. Dankzij de medische en technologische vooruitgang lukt dat ook. Steeds meer mensen leven met langdurige zorgnoden en kunnen rekenen op de ondersteuning van een persoonlijk netwerk en professionele zorg. Op 13 oktober was een tot de nok gevulde congreszaal in The Egg in Brussel het decor van een focus op woonzorg. De toenemende en complexer wordende zorgvragen, technologische vernieuwingen, de situatie op de arbeidsmarkt en nieuwe inzichten over leven, wonen en zorg die belangrijke uitdagingen zijn voor de toekomst, stonden er centraal.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, organisator van het congres, vroeg het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen tot een bijdrage over het referentiekader dementie, en meer specifiek over de participatie van mensen met dementie. Directeur Jurn Verschraegen lichtte dat toe en liet in een vraaggesprek de voorzitter van de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’, Paul Goossens, samen met gewezen mantelzorger Elena de Ru, o.m. actief in Komée, invulling geven aan hoe zij en hun geliefden participatie zien. Vooral als de zorgbehoefte stijgt en de communicatie wijzigt, kan dat een hele opgave zijn. Je kunt het filmpje hier bekijken. (38 min)