Informatie Corona-crisis (COVID-19)

Nuttige informatie en linken in kader van COVID-19

Hieronder staat een overzicht met nuttige informatie en linken bronnen van communicatiemateriaal, aangereikt vanuit het nationaal crisiscentrum:

 • Communicatiemateriaal: oa gids om verspreiding op het werk tegen te gaan, handreiking lokale besturen, protocollen per sector,...
 • Corona alert
 • Risicocommunicatie
 • Psycho-sociale aspecten
 • Anderstalige communicatie/kwetsbare groepen

docx bestand20201016_Nuttige informatie en linken_COVID.docx (26 kB)

Flyers: quarantaine, mag je kind naar school?

Eerstelijnszone Noord Antwerpen heeft in samenwerking met LOGO Antwerpen een flyer ontwikkeld om de quarantaine op een eenvoudige manier toe te lichten. Met dank aan de collega's van ELZ Voorkempen, zij hebben de brochure inhoudelijk vormgegeven samen met LOGO Antwerpen.

De flyer kan je hieronder raadplegen (versie 27/10/2020):

pdf bestandA4 quarantaine-test_ V6_ELZantwerpennoordHR.pdf (988 kB)

 

Ook heeft LOGO Antwerpen 2 flyers opgemaakt voor onze ELZ met duidelijke richtlijnen:

 • Het coronavirus bij kleuters: mag je kind naar school?
 • Het coronavirus lager en secunair: mag je kind naar school?
 • Ben ik besmet? Wat nu?

pdf bestandA4 mag je kind naar school_kleuter_ELZantwerpennoord.pdf (509 kB)

pdf bestandA4 mag je kind naar school_lagersecundair_ELZantwerpennoord.pdf (510 kB)

pdf bestandA4 ben ik besmet_V1_ELZantwerpennoordHR.pdf (1.12 MB)

 

Bevraging voorzieningen ELZ Noord Antwerpen - heropflakkering COVID-19

Sneller dan verwacht bereikt de 2de corona-golf onze regio. Terwijl de vakantieperiode ons toelacht, stijgen de corona-cijfers peilsnel.

Eerstelijnszone Noord Antwerpen wil maximaal inzetten op het ondersteunen van zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Via een vragenlijst brengen we graag een aantal gegevens in kaart en kunnen jullie bezorgdheden / noden / vragen doorgeven.

Via het netwerk van ELZ Noord Antwerpen doen we onze uiterste best om jullie hierin bij te staan en oplossingen aan te reiken.

Wil je rechtstreeks contact opnemen met ELZ Noord Antwerpen? Stuur dan een mailtje naar corona@elznoord.be

Cohortzorg

Als Eerstelijnszone faciliteren we de opstart van cohortzorg voor COVID positieve patiënten. Deze cohortzorg garandeert een veilige en kwalitatieve zorg aan huis door thuisverpleegkundigen en gezinshulp

Coronavirus COVID-19: algemene informatie

Aanvraag beschermingsmateriaal

De Antwerpse Eerstelijnszones en KAVA (Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen) slaan de handen in elkaar voor het inzamelen van beschermingsmaterialen bij burgers en organisaties/firma’s. Via dit formulier polsen we graag naar uw noden of naar de noden van uw organisatie. Afhankelijk van de materialen die ingezameld worden, proberen we uw noden in te lossen. We kunnen dit niet garanderen, maar doen onze uiterste best!

 

Dit initiatief is een samenwerking tussen de 4 Antwerpse Eerstelijnszones:

 • ELZ Antwerpen Centrum: 2000 – 2018 – 2060 Antwerpen, 2050 Antwerpen-Linkeroever, 2600 Berchem
 • ELZ Antwerpen Oost: 2100 Deurne, 2140 Borgerhout, 2160 Wommelgem
 • ELZ Antwerpen Zuid: 2020 Kiel, 2160 Wilrijk, 2660 Hoboken
 • ELZ Noord Antwerpen: 2030 Antwerpen-Luchtbal, 2040 Berendrecht/Zandvliet/Lillo, 2170 Merksem, 2180 Ekeren, 2900 Schoten, 2940 Stabroek/Hoevenen

Dienst Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen bellen alleenstaande 80-plussers

De diensten Maatschappelijk Werk van de 6 ziekenfondsen in onze provincie zijn bezorgd voor de alleenstaande ouderen, zeker nu wanneer mensen gevraagd worden thuis te blijven en persoonlijke contacten te vermijden.

Sinds enkele dagen wordt daarom elke alleenstaande 80plusser gecontacteerd. Hoe organiseren ze hun leven? Wat zijn problemen waarop zij stuiten met vooral de focus op de activiteiten van het dagelijkse leven. Waar nodig wordt uiteraard geholpen.

Per ziekenfonds kan deze actie nog uitgebreid worden naar andere leeftijdscategorieën of oudere koppels.
Hieronder kan u de contactgegevens vinden van de diensten maatschappelijk werk:

 pdf bestandcommunicatie DMW.pdf (419 kB) 

GGZ: doorverwijzingen (informatie voor zorgverleners)

Ben je in gesprek met iemand of heb je iemand aan de lijn die het psychisch moeilijk heeft? Heb je het gevoel dat de informatie die jij hebt gegeven onvoldoende is? Heb je een ‘het is niet pluis’ gevoel?

Verwijs de persoon door naar de kanalen die bijgevoegd zijn. Vraag zeker ook na of de betrokkene reeds hulpverlening ontvangt of ooit ontvangen heeft. Heel wat voorzieningen binnen en buiten netwerk SaRA bieden voor hun cliënten telefonische ondersteuning aan.
Indien de betrokkene nog niet bekend is met dienstverlening, bekijk dan samen welke vorm er het best aansluit op de vraag.

pdf bestandInfo voor hulpverleners uit de eerstelijn - netwerk SaRA.pdf (191 kB)

Hulpverlenening voor mensen met nood aan een gesprek (informatie voor burgers)

Het Coronavirus roept voor veel mensen extra vragen op. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en leidt soms tot spanning, eenzaamheid, angst, .... Bijgevoegd krijg je een overzicht van de organisaties waar je eenvoudig contact mee kan opnemen voor een gesprek.

pdf bestandInfo voor burgers met nood aan een gesprek - netwerk SaRA.pdf (759 kB)

Eerstelijnzorgaanbieder kunnen een financiële steun aanvragen

Waarover gaat het?

In de strijd tegen corona speelt de eerste lijn een cruciale rol. Eerstelijnsactoren zetten zich dagelijks in om personen met dringende en chronische noden en hun naasten de noodzakelijke zorg en ondersteuning in de thuissituatie te bieden. Zij trachten flexibel om te gaan met gewijzigde werkomstandigheden en aangepaste richtlijnen.

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck wil eerstelijnsorganisaties ondersteunen om de talrijke uitdagingen waarmee zij vandaag geconfronteerd worden op te nemen. Met deze urgentieoproep kan het Fonds, via een verkorte en lichte procedure, zo snel mogelijk middelen ter beschikking te stellen van eerstelijnsorganisaties om beter in te spelen op uitzonderlijke noden die zich stellen.

Voor wie?

De oproep richt zich tot eerstelijnsorganisaties die geconfronteerd worden met situaties, veroorzaakt door het COVID-19 virus, die hun dienstverlening bemoeilijken. Organisaties die eerstelijnsprofessionals groeperen of vertegenwoordigen (zoals zorgraden, thuisverplegingsorganisaties, huisartsenkringen, beroepsorganisaties, gezinszorgorganisaties, JAC’s, …). Voorstellen van een individuele professional, een groepspraktijk, een wijkgezondheidscentrum of een woonzorgcentrum worden niet in aanmerking genomen.

Richtlijnen voor mantelzorgers

Bereikbaarheid CAW

Ook nu kan je bij het CAW terecht met al je welzijnsvragen. 

Het Coronavirus kan ook extra vragen oproepen. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en kan spanning, eenzaamheid, angst, ... oproepen. Je kan op dit moment niet langskomen bij CAW Antwerpen, en wij kunnen geen huisbezoeken doen, maar zij staan er voor jullie via telefoon, mail en chat.

Coronapost Noord: opening vrijdag 20/03

Doel:

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, mogen infectieuze patiënten niet meer ontvangen worden in de huisartsenpraktijken samen met gezonde patiënten. Het volledig scheiden van deze 2 stromen is in de eigen praktijk moeilijk. Sinds donderdag 12 maart worden infectieuze patiënten telefonisch getrieerd. Of ze zijn klinisch stabiel en kunnen thuis blijven, of ze hebben ernstige respiratoire problemen en moeten fysiek nagegeken worden. Zij worden doorverwezen naar de Coronapost. De post is vlakbij ZNA Jan Palfijn.

Hoe werkt het?

 • Volgende regel blijft gelden: bij klachten neem je telefonisch contact op met je huisarts. 

 • Patiënten mogen er enkel naartoe gaan op verwijzing van de huisarts of spoed (NIET op eigen initiatief)

 • Voorlopig zal de post open zijn 7/7 van 8u tot 20u.

Er is voortdurend overleg tussen ZNA Jan Palfijn (spoeddienst) en de Huisartsenkring Noord Antwerpen om de situatie goed op te volgen. De Stad Antwerpen ondersteunt de post logistiek. De huisartsenwachtpost blijft in het weekend gewoon open.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Contacteer de kringcoördinator.

Oproep apothekers verzamelen beschermingsmateriaal

Ben je bereid om beschermingsmaterialen te verzamelen in jouw apotheek? 

Flyers

Oproep doneren beschermingsmateriaal!
Heb je nog chirurgische mondmaskers (FFP2 en FFP3) thuis? Help onze zorgverleners en geef ze oa. af bij je lokale ziekenhuis.
Lees en verspreid de flyer naar:

 • Stuur de flyer via mail naar patiënten, cliënten en vrijwilligers,...
 • Hang de flyer uit op zichtbare plaatsen bv. in de apotheek
 • Deel de flyer via sociale media

Flyer: pdf bestandOproep beschermingsmateriaal Noord pdf.pdf (131 kB)

Richtlijnen voor helpende buren!
Het is cruciaal dat ouderen binnen blijven!
Ken jij iemand die wat extra tijd en de mogelijkheid heeft om buren die minder mobiel zijn te helpen? Helpen met boodschappen? Brieven posten? Een potje koken? Via de telefoon een babbeltje doen?

Lees en verspreid de flyer: 
pdf bestandRichtlijn buren Noord pdf.pdf (125 kB)

Briefje hulp nodig

Stad Antwerpen wil zoveel mogelijk burgers helpen in hun dagelijkse leven door het ter beschikking stellen van een webpagina, e-mailadres en telefoonnummer. Klik hier voor de website. Het bijgevoegde briefje kunnen jullie afprinten, knippen en meegeven aan patiënten/cliënten die hulp nodig hebben. Het gratis telefoonnummer is 0800 670 10.

pdf bestandBriefje hulp nodig.pdf (120 kB)

 

Stad/Gemeente Helpt

De lokale besturen in onze ELZ organiseren een digitaal platform waar hulpvragen en aanbod van hulpvaardige burgers elkaar kunnen vinden:

 • Ekeren, Merksem, Luchtbal, Berendrecht/Zandvliet/Lillo: klik hier
 • Stabroek: klik hier 
 • Schoten: klik hier (vanaf maandag 23/3 online)

Lancering website Vivel Verbindt

VIVEL (=Vlaams Instituut Voor de Eerste lijn) lanceert een digitaal communicatieplatform voor het delen van goede intersectorale ideeën en initiatieven ikv Corona.
Er werd vastgesteld dat velen de vraag hadden om centraal een overzicht te krijgen van welke initiatieven er zijn en of er ideeën zijn die ook in de eigen zone toegepast kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan buurtinitiatieven, jeugdwerking, initiatieven vanuit de eerste lijn, vrijwilligerswerk,...


Is er in uw organisatie, praktijk,... een interessant initiatief en wil je dit graag delen? Laat het hier weten of dien het rechtstreeks in via de website.
 

Wijzigingen zorgaanbod geestelijke gezondheidszorg

Het SaRA-netwerk voorziet een overzicht van alle nuttige updates en links die relevant zijn voor de geestelijke gezondheidszorg tijdens de corona-crisis:

 • Online hulpverlening
 • Aangepaste dienstverlening
 • Richtlijnen voor hulpverleners
 • Steunmaatregelen zelfstandige zorgverstrekkers,...

Maak je mondmasker!

Zelfgemaakte maskers kunnen nuttig zijn voor mensen die thuis geïsoleerd zitten. Als zij het zelfgemaakte masker dragen, verlaagt de kans dat ze iemand uit hun omgeving besmetten. 

Richtlijnen:

 • Verschillende lagen stof bieden een betere bescherming dan een enkelvoudige laag.
 • Filtermaterialen, zoals een stofzuigerzak, in het masker verwerken is een goed idee.
 • Keukenhanddoeken geven een betere bescherming dan bepaalde katoenen stoffen. Zijde en synthetische stoffen beschermen minder goed.
 • Hele dikke lagen stof maken het moeilijker om door te ademen en zijn onaangenaam om het masker voor een langere tijd te dragen. Vermijd dus dikke maskers die u meer doen zweten of jeuk geven omdat u daardoor uw gezicht (onbewust) gaat aanraken.
 • Het is essentieel de zelfgemaakte mondmaskers regelmatig te wassen op een kookprogramma (90 graden).
 • Zorg dat het mondmasker goed aansluit rond de neus en de kin, je moet met mond en neus door het mondmasker ademen.

Het patroon van het masker past op een A4-blad. Je hebt geen speciaal patroonpapier nodig. Het masker werkt ook als een "mini-kussensloop". Onderaan zit een opening met een omslag. In die opening kan een vervangbare filter geschoven worden, zodat die mooi op zijn plaats gehouden wordt.

De linten zijn lang genoeg, zodat het masker vlot geknoopt en losgemaakt kan worden. Het afnemen van het masker kan daardoor gebeuren met de handen op een veilige afstand van het hoofd.

Hoe het mondmasker correct gebruiken?

 • Was je handen grondig met water en zeep alvorens het masker aan te raken.
 • Raak de binnenkant van het masker niet aan! Je herkent de binnenkant aan de kleur.
 • Gebruik de uiteinden van de linten om het masker te manipuleren, zodat je handen zo ver mogelijk van je gezicht blijven.
 • Draag het masker alleen wanneer nodig. Bij thuisisolatie bijvoorbeeld als er anderen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Steriliseer het mondmasker minstens 1 keer per dag door het te wassen op 90°.

Handleiding (goedgekeurd door FOD Volksgezondheid)

pdf bestandMondmasker_patroon_en_handleiding_20200318_v2.pdf (654 kB)

Lokaal Corona-team Noord Antwerpen

De huisartsenkring uit onze regio heeft een team vastgesteld om de aanpak omtrent het Corona-virus te coördineren en samen te werken met de andere actoren in het veld.

Huisartsen Dr. Liesbet Pauwel en Dr. Tim Vertongen zijn verantwoordelijk. Bij algemene vragen rond organisatie,... kan het team hier gecontacteerd worden.