Bevraging voorzieningen ELZ Noord Antwerpen - heropflakkering COVID-19

Sneller dan verwacht bereikt de 2de corona-golf onze regio. Terwijl de vakantieperiode ons toelacht, stijgen de corona-cijfers peilsnel.

Eerstelijnszone Noord Antwerpen wil maximaal inzetten op het ondersteunen van zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Via deze vragenlijst brengen we graag een aantal gegevens in kaart en kunnen jullie bezorgdheden / noden / vragen doorgeven.

Via het netwerk van ELZ Noord Antwerpen doen we onze uiterste best om jullie hierin bij te staan en oplossingen aan te reiken.

Wil je rechtstreeks contact opnemen met ELZ Noord Antwerpen? Stuur dan een mailtje naar corona@elznoord.be

 
  • 1 Begin
  • 2 Voltooid
Wie is tijdens de corona-crisis binnen de voorziening aangesteld als medische expert? Dit kan de algemene directie zijn, maar evengoed een CRA, hoofdverpleegkundige, kinesitherapeut,...
Waar lig je wakker van?
Denk hierbij aan voorraad persoonlijke beschermingsmaterialen, mankracht, psychologische ondersteuning personeel en/of bewoners, duiding bij maatregelen / protocols,... Als ELZ doen wij onze uiterste best om oplossingen aan te reiken.