Gezondheidsgidsen of Community Health Workers

De stad Gent zoekt vrijwillige gezondheidsgidsen

Stad Gent zoekt vrijwillige gezondheidsgidsen. De vacature kan je hier raadplegen.

"Mensen helpen is een passie, wij doen het vanuit ons hart"

                                     De Gezondheidsgidsen

Gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg.

Daarnaast versterken gezondheidsgidsen of Community Health Workers de gezondheidsvaardigheden van mensen. Dat doen ze vanuit hun eigen achtergrond, ervaring en de vertrouwensband die ze opbouwen.

Op deze webpagina van de gezondheidsgidsen vind je informatie over volgende thema’s:

 • Gezondheidsgidsen verlagen drempels.
 • Doelstelling: wat willen we bereiken?
 • Taken van de gezondheidsgidsen
 • Wie zijn de gezondheidsgidsen?
 • Hoe doe je een aanvraag?

Gezondheidsgidsen verlagen drempels

Stad Gent werkt dag in dag uit aan een sterker armoede- en gezondheidsbeleid. We zetten in op het verlagen van drempels naar welzijn en gezondheid voor kwetsbare doelgroepen.

Het project Gezondheidsgidsen speelt in op signalen uit het Gentse gezondheids- en welzijnsveld. Eerstelijnshulpverleners wezen onder meer op de hardnekkige ongelijkheid in het gebruik van gezondheidszorg, vaak als gevolg van sociale verschillen.

Binnen het project onderzoeken we hoe gezondheidsgidsen een brug kunnen slaan tussen kwetsbare groepen in onze stad en de bestaande welzijns- en gezondheidszorg. We willen de kwetsbare burger versterken zodat hij/zij zelf beter de weg vindt naar hulp, de juiste vragen kan stellen en gezondere keuzes kan maken. 

Doelstelling: wat willen we bereiken?

Het project beoogt met de inzet van gezondheidsgidsen de gezondheidsvaardigheden van kwetsbare doelgroepen te versterken en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor hen te vergroten. Gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die hiervoor opgeleid worden. Een aantal gezondheidsgidsen zijn brug-/sleutelfiguren uit verschillende kwetsbare doelgroepen. Als gezondheidsgids ondersteunen zij kwetsbare personen en gezinnen in toeleiding naar gezondheids- en welzijnszorg.
In de praktijk gaat het vaak over een klein duwtje in de rug om angst te overwinnen, een luisterend oor om vertrouwen te creëren, het helpen herinneren aan afspraken of het helpen begrijpen van informatie.

Het project Community Health Workers draagt bij aan volgende doelstellingen:

 • Het verhogen van de toegankelijkheid van gezondheidszorg
 • Ondersteuning bieden aan kwetsbare groepen in gebruik van gezondheidszorg
 • Promoten van gezondheidsgedrag en versterken van gezondheidsvaardigheden
 • Signaleren van ongelijkheid en structurele toegankelijkheidsproblemen binnen de gezondheidszorg

Taken van de gezondheidsgidsen

De gezondheidsgidsen of Community Health Workers kunnen heel wat taken opnemen.
De gezondheidsgids neemt geen taken over van een professional zoals een maatschappelijk werker of gezondheidswerker (arts, gezondheidspromotor,…). Wel neemt hij of zij een ondersteunende rol op, aanvullend op het takenpakket van de professionals:

Wie zijn de gezondheidsgidsen?

De gezondheidsgidsen zijn vrijwilligers die vanuit hun achtergrond of ervaring meer voeling hebben met de problemen van mensen in de doelgroep. Of ze kennen het welzijns- en gezondheidszorgsysteem goed door hun werkervaring of opleiding. 

Via een korte opleiding reiken we vrijwilligers tools en vaardigheden aan om als gezondheidsgids aan de slag te kunnen gaan. De gezondheidsgids ondertekent een afsprakennota met een deontologische code. Elke maand kunnen ze deelnemen aan een intervisie, een bijeenkomst om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen.  

Op dit moment zijn er 35 opgeleide, vrijwillige gezondheidsgidsen in Gent aanwezig. De groep  is een heel divers qua profiel: studenten, mensen met een uitkering (pensioen, werkloosheid, invaliditeit,…), loontrekkenden, ervaringsdeskundigen,… Iedereen heeft z’n meerwaarde voor het project.

Daarnaast is de groep ook heel cultureel divers. De gezondheidsgidsen kunnen mensen helpen in volgende talen: Albanees, Arabisch, Azerbedzjaans, Bulgaars, Dari, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Hongaars, Nederlands, Oekraïns, Pashtu, Perzichs, Roemeens, Russisch, Spaans, Turks en Urdu.

Hoe doe je een aanvraag?

Ben je een hulp- of zorgverlener en wil je een gezondheidsgids aanvragen om jouw cliënt/patiënt te ondersteunen naar het zorg- en/of welzijnsaanbod? Doe dan nu een aanvraag via ons aanmeldsysteem. Via het tabblad formulieren kan je een nieuw dossier aanmaken en indienen.

Opgelet:

 • Bespreek heel duidelijk met jouw cliënt/patiënt of hij/zij akkoord gaat met de aanvraag en laat jouw cliënt/patiënt het Informed Consent ondertekenen (GDPR-wetgeving).
 • De gezondheidsgids mag geen personen vervoeren! Heeft jouw cliënt/patiënt een mobiliteitsprobleem, vraag dan zieken- of vrijwilligersvervoer aan.

Tips bij het invullen van het aanmeldformulier:

 • Velden met een * = verplicht in te vullen
 • Sommige personen spreken meerdere talen, geef dit ook aan. Zo heb je meer kans dat er een match gevonden wordt.
 • Wil je dat jouw cliënt/patiënt thuis wordt opgepikt, geef zeker het adres in.
 • Vul jouw gegevens als hulp of zorgverlener in zodat we jou op de hoogte kunnen stellen.
 • Omschrijf zo duidelijk mogelijk jouw verwachtingen van de gezondheidsgids. Liggen er al afspraken vast, geef dan datum, uur en plaats door.
 • Zijn er bijzonderheden zoals een psychologische aandoening, verslavingsproblematiek, fysieke beperking enzovoort, geeft dit kort weer. Zo vinden we de ideale gezondheidsgids voor jouw cliënt/patiënt.
 • Klik op ‘dossier aanmaken’.

Opvolging

 • De coördinator (contactgegevens onderaan) zoekt naar een match tussen de aanvraag en de gezondheidsgidsen:
 • Als aanmelder wordt je via e-mail op de hoogte gebracht van welke gezondheidsgids wordt ingeschakeld voor jouw cliënt/patiënt.
 • De gezondheidsgids schiet in actie en contacteert de cliënt/patiënt (of eerst de aanmelder, als dit gewenst is).
 • Wens je tijdens of na de opdracht/begeleiding feedback, kan je dit vragen aan de gezondheidsgids of aan de coördinator.
 • Wil je op voorhand een dossier bespreken, neem dan contact op met de coördinator.

 

Vraag een gezondheidsgids aan

Ben je een hulp- of zorgverlener en heb je patiënten of cliënten die de hulp van een gezondheidsgids kunnen gebruiken? Doe dan nu een aanvraag via ons aanmeldsysteem: Doe hier je aanvraag

Bespreek heel duidelijk met jouw cliënt/patiënt of hij/zij akkoord gaat met de aanvraag en laat jouw cliënt/patiënt het Informed Consent ondertekenen (GDPR-wetgeving).

Vragen en antwoorden

Antwoorden op veel gestelde vragen kan je hier terugvinden.

Media