Nog geen uitnodiging ontvangen als zorg- of hulpverlener voor jouw boostervaccin?

  • 29 november 2021

Naar aanleiding van verschillende vragen die ons bereikten van zorg- en hulpverleners die zich zorgen maken over het uitblijven van een uitnodiging voor prioritaire boostervaccinatie bezorgen we u graag deze extra communicatie:

De vaccinatiecentra uit Eerstelijnszone RITS, VC ISO in Izegem en VC Tielt-Noord in Tielt, nodigden ondertussen alle eerstelijnszorg- en hulpaanbieders (zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel met direct patiëntencontact) uit de vaccinatie-codedatabase uit voor hun boosterprik. Het uitnodigen van de zorg- en hulpaanbieders uit de database gebeurt volgens het basiscriterium van het interval na de 2e prik (4 maand na 2e prik Astra Zeneca, 6 maand na 2e prik Pfizer) en daarna volgens leeftijd. De database werd onlangs bijgewerkt voor nieuwe zorgaanbieders.

Indien je als zorgverlener weliswaar op vandaag nog geen uitnodiging ontvangen hebben kan je zelf nakijken via www.myhealthviewer.be of je reeds in aanmerking komt voor een boostervaccin en dus om uitgenodigd te worden in het vaccinatie-centrum. Dit kan door te navigeren naar “Mijn covid-19 info”>”Uitnodigingen. Indien je in aanmerking komt, zie je bovenaan een tweede nieuwe activatiecode, dat is voor de extra prik. Je kan ook zien door welke bron en wanneer je werd geactiveerd. Als je status ‘Geactiveerd’ staat, zal je zodra er voldoende tijd verstreken is na jouw basisvaccinatie een uitnodiging ontvangen.

Als het interval verstreken is tussen je 2e prik en nu, en op My healthviewer is je status niet geactiveerd, kan je jezelf kenbaar maken via de link naar het webformulier. De populatiemanager zal je vervolgens contacteren om je uit te nodigen voor een boostervaccin.