Sinds de lancering van de matchingsprocedure in het kader van de conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’ is het beschikbare aanbod intussen uitgebouwd tot 331 geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen die op 348 verschillende locaties psychologische hulp aanbieden. Samen zijn zij wekelijks goed voor meer dan 3000 psychologische sessies. Je vindt hun contactgegevens terug op www.psy-ovl.be. Intussen worden ook de eerste stappen gezet voor een nieuwe, uitgebreide website voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen, waarop ook het groepsaanbod terug te vinden zal zijn. Niettemin is er in ELZ Gent nog ruimte voor het aanbod voor kinderen en jongeren (max 23 jaar). Twijfel je om je te conventioneren of heb je nood aan meer info? Neem dan gerust contact op met de lokaal coördinator van ELZ Scheldekracht en ELZ Gent: Liesl Vereecke | 0491 56 96 54 | Liesl.vereecke@psy-ovl.be.