Nood aan uitleg bij de nieuwe RIZIV-conventie geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? Bekijk deze nieuwe toolbox!

  • 19 juli 2022

In samenwerking met Domus Medica, Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), FOD Volksgezondheid, Zorgnet Icuro en CAW maakt VIVEL werk van de implementatie van de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn. Bekijk hier alle informatie, geldig voor onze eerstelijnszone.

In deze toolbox wordt alle info die je als zorg- en welzijnsprofessional helpt bij de implementatie van de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn verzamelt. 

Inhoud

Je komt te weten:

  • wat RIZIV-Conventie psychologische zorg in de eerste lijn en de rol van de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de zorgraden hierin is
  • hoe je de zorg voor jouw patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg op de eerste lijn kan versterken

Zodra er nieuwe info beschikbaar is, wordt deze toolbox aangevuld. 

Doelgroep

Deze toolbox is voor alle (toekomstige) professionals binnen zorg & welzijn die betrokken zijn bij psychologische zorg in de eerste lijn.

Geïnteresseerd?

Deze toolbox is toegankelijk na aanmelding op de VIVEL-academie. Hier kan je je gratis op inloggen.