Algemene informatie

Informatie over/voor vluchtelingen uit Oekraïne

 • Informatie Oekraïne: Website van de Belgische overheid die de informatie i.v.m. Oekraïne bundelt.
 • FOD-Vreemdelingenzaken: Website van FOD Binnenlandse Zaken – Vreemdelingenzaken.
 • UNHCR: Webpagina van de UNHCR met gegevens over de vluchtelingenstroom uit Oekraïne.
 • Europese website: Website van de EU; bundelt informatie over alle acties van de EU (dus niet enkel m.b.t. vluchtelingen). Ook beschikbaar in het Oekraïens.
 • Nuttige Pictogrammen lijst: Het Agentschap Integratie en Inburgering werkte ook fiches uit met Nederlands-Oekraïense woorden en pictogrammen rond de thema’s ‘Hoe voel je je?’, ‘Heb je iets nodig?’ en ‘Kleren’. Die helpen gastgezinnen om te communiceren met de Oekraïense vluchtelingen die zij thuis opvangen.
 • Welkomstbrochure: Essentiële informatie over onder meer verblijfsmogelijkheden, onderwijs en werk in het Oekraïens, Engels, Frans en Russisch van het agentschap integratie en inburgering. Je vindt eerst de Nederlandse tekst en vervolgens de vertaling.
 • VZW Mondiale werken
  (Lier): Initiatief dat burgers ondersteunt die woningen zoeken voor erkende vluchtelingen. Zij beschikken over tolken die kunnen worden gecontacteerd.
 • Agentschap opgroeien:
  Informatie over hoe communiceren met kinderen. Met interessante links naar pictogrammen.
 • Groeipakket: Informatie over het recht en de aanvraag van een groeipakket voor Oekraïense vluchtelingen.
 • UPC Duffel: Het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel voorziet i.s.m. de gemeente Duffel noodopvang voor de Oekraïense vluchtelingen.
 • Mutualiteiten: de diensten maatschappelijk werk van de Vlaamse Ziekenfondsen bieden hulp- en dienstverlening aan de Oekraïense vluchtelingen. Hun aanbod en contactgegevens kan je terugvinden in deze flyer pdf bestandcommunicatie hulpverleninng DMW_oekraiense vluchtelingen.pdf (262 kB)

Informatie Covid-19 vaccinatie

 • Coronavirus -meertalige informatie: Het agentschap zorg & welzijn heeft de uitnodigingsbrieven (volwassenen en 5-11 jarigen) voor de Covid-19 vaccinatie vertaald naar het Oekraïens.

Informatie voor hulpverleners algemeen

 • Medische zorg voor personen uit Oekraïne
 • Communicatiewaaier: Uitgebreide verzameling van hulpmiddelen van het Agentschap Integratie en Inburgering (sociale tolken, duidelijk gesproken Nederlands, vertaalapps, enz.) waarmee je je communicatie kan ondersteunen. De keuzewaaier wordt vergezeld van een beslismodel dat je kan gebruiken om de meest gepaste communicatiewijze te selecteren.
 • Tips voor perinatale hulpverleners: Het Vlaams Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg: Solentra schreef op vraag van partners ECK De Kraamvogel, Project Perinatale Mentale Gezondheid, en Crosslinkmedewerker referent ‘het jonge kind’ een blog.
 • RIZIV: Zorgverleners vinden hier meer info over het factureren van de zorg die ze zouden verlenen aan Oekraïense vluchtelingen in afwachting van hun inschrijving bij een Belgisch Ziekenfonds
 • Vroedvrouwen: Informatie voor zwangere en net bevallen Oekraïense vluchtelingen. Ook hierbij tips voor borstvoeding in het Oekraïens door Belgische lactatie vereniging
 • Huisartsenkring Pallieterland en omgeving: Overzicht en contactgegevens van artsen in de eerstelijnszorg in onze regio. In bijgevoegde folder kan je informatie vinden over het medische intake zorgpunt dat werd opgericht door de HAK Pallieterland. Deze folder werd ook vertaald naar het Oekraïens.
 • Preventie, zorg en welzijn voor Oekraïners: Informatie en richtlijnen van het agentschap zorg en gezondheid voor zorgprofessionals.
 • Preventie en Vaccinatie: Info voor huisartsen, eerste lijn en lokale besturen betreffende preventie en controle infectieziekten.

Informatie psychosociale hulpverlening

 • Trauma Resource Centre: Website EPA met link naar kortdurende trainingen/cursussen die kunnen helpen om met (oorlogs) trauma te werken alsook een lijst van (online) Russisch – Ukraine sprekende therapeuten die bereid zijn te helpen.
 • Solentra=> Solidariteit en trauma: Via deze weg kan je beroep doen op een helpdesk voor vragen naar psychische ondersteuning van vluchtelingen. In het kader van de Oekraïense vluchtelingen staat dit aanbod ook open voor vrijwilligers (bv gastgezinnen).
 • CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk is volop bezig met de uitwerking van een aanbod voor de Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezinnen.
 • Slecht slapen, piekeren en stress: Als begeleider, hulp- of dienstverlener is het niet altijd gemakkelijk om een gesprek over psychische klachten te starten. Via deze link vindt U een brochure en flyer die de drempel kleiner maakt om het gesprek aan te gaan. Beschikbaar in 11 talen waaronder Oekraïens.
 • 1 Gezin, 1 Plan: Trawant - Ondersteuningsmogelijkheden voor Oekraïense gezinnen, het verhelderen van zorgnoden, het verkennen en versterken van hun netwerk, het leggen van bruggen tussen het gezin en diensten.

Informatie voor apothekers en artsen

Voor mensen met een chronische ziekte is de continuïteit van de behandeling uiteraard van essentieel belang. Hoe kan je gelijkwaardige geneesmiddelen identificeren of het cyrillische alfabet ontcijferen op de verpakking van geneesmiddelen uit Oekraïne?

 • Oekraïens Compendium: Met de vertaalfunctie die in bepaalde browsers (Google Chrome, bijvoorbeeld) is geïntegreerd, kan je de Nederlandstalige naam van een geneesmiddel vinden
 • Met de app Google Lens kan je een foto nemen van een geneesmiddelendoosje of bijsluiter en vervolgens de gefotografeerde tekst naar het Nederlands vertalen.
 • Vertaaltool Phil: Met deze vertaaltool kan je het advies over het juiste gebruik van een geneesmiddel vertalen. De Oekraïense taal is weliswaar niet beschikbaar, maar voor sommige patiënten kan de Russische vertaling een oplossing zijn.
 • Met de app World Drugs Converter (zowel Google Android als Apple iOS) kan je snel het equivalent van een bepaald geneesmiddel vinden.
 • Domus Medica: Verzamelde info voor huisartsen en zorgverstrekkers m.b.t. de verspreiding van ziektes en vaccinatie.

Info lokale besturen

Nog vragen of suggesties om toe te voegen?

Contactpersoon Carmen Schaalje

Tel. 0467 01 55 84

carmen@elzpallieterland.be