Oekraïnetafel ELZ BraViO

Eind april werd er gestart met het organiseren van Oekraïnetafels. Dit is een netwerkoverleg met de betrokken partners voor het opvangen en ondersteunen van Oekraïense vluchtelingen. We kwamen ondertussen al 7 keer samen en blijven deze overlegmomenten verder zetten zolang als nodig.

De spilfiguren in dit overleg zijn de lokale coördinatoren van de lokale besturen. Zij delen op dit overleg mee hoeveel vluchtelingen er worden opgevangen, hoe ze worden gehuisvest en waar de noden en het aanbod elkaar vinden.

Het overleg wordt aangevuld met diensten die de ontheemden mee ondersteunen zoals het CAW, K&G en HARNO voor de medische screenings. Ondertussen sloten enkele coördinatoren van buurgemeenten uit de Brusselse rand aan om o.a. het tekort aan huisvesting samen te bekijken. Grimbergen, Kraainem en Wezenbeek-Oppem konden we al verwelkomen.

Het overleg blijkt een goed forum voor kennisdeling met elkaar.