Omgevingsanalyse ELZ BraViO

Aan de hand van deze omgevingsanalyse maken wij een momentopname van een aantal demografische, economische, ecologische en politieke indicatoren.

Deze analyse geeft inzichten op lokale noden en informatie over de behoeften van specifieke doelgroepen.

Voor 2023 zal deze analyse gebruikt worden om een gedragen actie- en beleidsplan te maken.