Wat zijn noden en vragen op vlak van zorg en welzijn binnen ELZ Dender? Ontdek ze in de omgevingsanalyse.

Waarom een omgevingsanalyse?

In functie van het beleidsplan 2024-2026 maakte ELZ Dender een omgevingsanalyse. De doelstellingen in het beleidsplan willen we immers zo goed als mogelijk afstemmen op de noden en vragen die leven bij de burgers en professionals in Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke, Hamme en Zele.

Hoe gingen we te werk?

Voor de opmaak van de analyse werd gestart vanuit een aantal demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke indicatoren. Hiervoor werd beroep gedaan op verschillende kwantitatieve gegevensbronnen. De kwantitatieve gegevens werden in verschillende stappen en met verschillende groepen uitgediept en onderbouwd. Dit vooral door de interessante informatie en aanvullingen die we verzamelden vanuit burgers en professionals tijdens de lokale fora en klankbordgroep.

Hoe gaan we verder?

De omgevingsanalyse is geen eindpunt maar een vertrekpunt om de inhoudelijke doelstellingen voor de komende jaren te bepalen binnen de eerstelijnszone. Om dat toekomsttraject uit te stippelen stelden we een expeditieteam samen.

Zelf aan de slag?

Gebruik je cijfers en/of inzichten uit de omgevingsanalyse? Vermeld dan zeker dat je informatie hebt gehaald uit de omgevingsanalyse van ELZ Dender en verwijs naar deze pagina.

Meer info

Uitgebreide info over het proces en de resultaten vind je in onderstaand document.