In oktober 2022 maakten we een kwantitatieve omgevingsanalyse over de demografische, sociaal-economische en gezondheidssituatie in onze eerstelijnszone, om zo zicht te krijgen op de noden in onze regio.
Deze analyse mag gebruikt worden voor gelijkaardige doeleinden mits bronvermelding.