Ondersteuning en opvang (a)symptomatische kinderen van ouders besmet met COVID-19

  • 28 april 2020

Sinds de coronacrisis worden er meer vragen gesteld omtrent de opvang van kinderen van ouders die COVID-19 hebben. Het gaat om kinderen waarvoor er binnen het netwerk van het gezin aanvankelijk geen ondersteuning wordt gevonden en die niet ziek (genoeg) zijn om in het ziekenhuis te worden opgenomen. Mogelijks komt ook u in aanraking met dergelijke situaties. Daarom informeren we u graag dat een aantal regionale partners jeugdhulp, naar aanleiding van deze signalen, een plan van aanpak voor Oost-Vlaanderen uitwerkten.

Deze werkgroep werkte een stappenplan uit:

Stap 1: In eerste instantie blijft het de bedoeling aan de slag te gaan met het netwerk van het gezin en de minst ingrijpende hulp te installeren. Dit wil zeggen dat je steeds samen met de ouders op zoek gaat naar wat er aan mogelijkheden aanwezig is binnen hun netwerk, eventueel aangevuld met wat er aan mobiele ondersteuning kan worden aangeboden.

Stap 2: Heb je daarbij ondersteuning nodig of heb je vragen dan kan je beroep doen op volgende partners:
0 – 3 jaar: Kind en Gezin via 078/150 100 (van ma-vr van 8-20u voor aanmelding)
3 – 18 jaar (schoolgaand): via CLB (tijdens de kantooruren) - betrokken CLB per school opzoeken kan via www.onderwijskiezer.be
0 – 18 jaar: DOP Oost-Vlaanderen via 0473/73.87.86 (7/7 van 8u30-20u) of gretl.dons@dop-ovl.be
alle leeftijden na 20u in de week en in het weekend: CAW – crisismeldpunt via 09 265 04 90

Stap 3: Levert dit alles niets op, dan beschikt crisismeldpunt over een beperkte en tijdelijke opvangmogelijkheid voor zieke kinderen. Zij kunnen eventueel en als er geen alternatieven meer voorhanden zijn, ook overgaan tot crisisopvang. Ook een crisisopvang voor zieke kinderen behoort daarbij tot de mogelijkheden. Hou hierbij zeker rekening met strikte opvangregels die altijd zullen starten met een periode in “quarantaine”. Mede hierdoor is het een strikte voorwaarde dat er in het uitgebreide netwerk van deze kinderen werd bevraagd en hierbij geen mogelijkheden blijken. Het is, in dit geval, ook belangrijk dat de vraag tijdig gesteld is zodat we (indien nodig) voldoende tijd ter beschikking hebben om het aanbod te kunnen opstarten.

Denkt u zelf nog iets te kunnen betekenen in de vorm van medische expertise, praktische ondersteuning,…of hebt u algemene vragen ? Neem dan contact op met de leden van de werkgroep: