Ondersteuning in gebruik van gezondheids- en welzijnszorg

De gezondheidsgids gaat niet enkel toeleiden en begeleiden. Ze ondersteunen en empoweren de kwetsbare persoon tijdens de begeleiding, in het gebruik van de gezondheids- en welzijnszorg.

Voorbeelden:

  • Kleine administratieve taken:

    • Mensen herinneren aan de afspraken (extra sms of telefoontje), de afspraken verder opvolgen en het overzicht behouden.
    • Helpen een formulier invullen, helpen om de medische kaart aan te vragen,…
  • Mensen thuis opzoeken en samen het openbaar vervoer nemen, de weg tonen en informatie geven.
  • Mensen geruststellen, een luisterend oor bieden, vertrouwen geven, een duwtje in de rug geven.
  • Helpen om het probleem van de hulpvrager uit te leggen in het Nederlands.
  • Een huisbezoek brengen voor een eerste kennismaking of om een vertrouwensband te kweken.