Ondersteuning/opvang kinderen van ouders met COVID-19

  • 10 mei 2020

Sinds de coronacrisis worden er meer vragen gesteld omtrent de opvang van kinderen van ouders die COVID-19 hebben. Een aantal regionale partners jeugdhulp hebben een plan van aanpak voor Oost-Vlaanderen uitgewerkt. Zie communicatie.