Vanuit het onderzoek van Nutriaction II (2013) weten we dat in Belgiƫ 12% van de 70-plussers ondervoed is en dat 45% risico loopt op ondervoeding (malnutritie). Als we dit omrekenen voor de bewoners van Eerstelijnszone Antwerpen Oost zou dit betekenen dat 8109 70-plussers een risico op ondervoeding hebben en dat 2162 van de 70-plussers ondervoed zijn.

Ondervoeding bij ouderen is dus een vaak onderschat, maar ernstig probleem dat sterk samenhangt met factoren als armoede, eenzaamheid en een gebrek aan gezondheidsvaardigheden.

Vanuit onze Eerstelijnszone zetten we in op dit thema. Samen met enkele stagiaires voedings- en dieetkunde richtten we eerder in 2022 een multidisciplinaire intervisiegroep op die enkele lokale acties vormgeeft.

  • Wens je meer informatie over het project?
  • Of wil jij ook mee nadenken over oplossingsgerichte acties in onze zone?

Laat het ons weten!