Onderzoek ergotherapie in de eerste lijn

  • 5 februari 2021

AP Hogeschool voert in samenwerking met de dienst geneeskunde en gezondheids-wetenschappen van Universiteit Gent een onderzoek uit voor het ontwikkelen van een Vlaams toekomstgericht competentieprofiel voor ergotherapeuten in de eerstelijnszorg. Dit om de kwaliteit van zorg in de eerste lijn te optimaliseren op langere termijn.

Onderzoek

Voor het onderzoek is men op zoek naar experten en belanghebbenden van ergotherapie in de eerste lijn in Vlaanderen. Het gaat over ergotherapeuten in de eerste lijn, andere zorgprofessionals in de eerste lijn en zorgvragers die ergotherapie in de eerste lijn kennen.

Bent u ergotherapeut of ander (para)medicus werkzaam in de eerste lijn of heeft u reeds beroep gedaan op een ergotherapeut in de eerste lijn? Let's talk!

Meer info via deze link!