Onderzoek naar ergotherapie in de eerste lijn

  • 5 februari 2021

Bent u expert of een belanghebbende van ergotherapie in de eerste lijn in Vlaanderen?

AP Hogeschool voert in samenwerking met de dienst geneeskunde en gezondheidswetenschappen van Universiteit Gent een onderzoek uit voor het ontwikkelen van een Vlaams toekomstgericht competentieprofiel voor ergotherapeuten in de eerstelijnszorg om de kwaliteit van zorg in de eerste lijn te optimaliseren op langere termijn.

Geïnteresseerd? Meer informatie vind je hier.