Onderzoek naar ervaringen met ergotherapie in de 1ste lijn

  • 15 februari 2021

AP Hogeschool voert in samenwerking met de dienst geneeskunde en gezondheidswetenschappen van Universiteit Gent een onderzoek uit voor het ontwikkelen van een Vlaams toekomstgericht competentieprofiel voor ergotherapeuten in de eerstelijnszorg om de kwaliteit van zorg in de eerste lijn te optimalieren op langere termijn.

Voor het onderzoek zijn zij op zoek naar experten en belanghebbenden van ergotherapie in de eerste lijn in Vlaanderen. Het gaat over ergotherapeuten in de eerste lijn, andere zorgprofessionals in de eerste lijn en zorgvragers die ergotherapie in de eerste lijn kennen.

Via deze link kunt u deelnemen aan het onderzoek: https://forms.gle/Xsv8wWqDxcmPv3hF8

 

Onderzoek ergotherapie in de eerste lijn