Samen met UGent, Science for care en het familieplatform voert Similes een onderzoek naar de inzet van (familie)ervaringsdeskundigheid in de forensische geestelijke gezondheidszorg. De bedoeling van het onderzoek is te komen tot een draaiboek dat bepaalt hoe een organisatie het best kan omgaan met de inzet van (familie)ervaringsdeskundigheid. Werk jij als ervaringsdeskundige of familie-ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? Of ben je een familielid van iemand die geïnterneerd is? Meer informatie in de folder in bijlage. Inschrijven kan via deze link.