Onderzoek naar pijnbeleving na kanker

  • 22 februari 2021

In oktober 2020 ging een nieuw project van start gefinancierd door Kom Op Tegen Kanker, waarbij de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (Faculteit Geneeskunde) aan UGent als doel heeft om een getrapt nazorgmodel rond pijn na acute borstkankerbehandeling te ontwikkelen en te testen.

In een projecttijd van drie jaar wenst de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg dit model vorm te geven en te verspreiden in twee regio’s, waaronder regio Gent. Het komt erop neer dat pijn tijdig gedetecteerd wordt en er gerichte doorverwijzing gebeurt naar (specialistische) behandeling volgens een getrapt schema. Op het meest intensieve niveau houdt dit gespecialiseerde psychosociale opvolging en/of beweegtherapie in, bovenop farmacologische ondersteuning. Minder intensieve niveaus variëren van farmacologische ondersteuning en psychoeducatie tot kortdurende en gerichte psychosociale ondersteuning in de eerste lijn. Prioritair in het project staat de transmurale samenwerking, waarbij er een vlotte communicatie en doorverwijzing is tussen diverse lijnen.

De Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg is op zoek naar pioniers in regio Gent die nauwe samenwerking hebben lopen met UZGent en willen meedenken aan het vormgeven van een nazorgmodel rond pijn na borstkanker. De interesse kan velerlei zijn en variëren van louter geïnformeerd worden tot meer actieve betrokkenheid. Bij interesse: gelieve contact op te nemen met Emelien Lauwerier (Emelien.Lauwerier@ugent.be).

In het kader van de eerste fase van het project is de vakgroep op korte termijn ook dringend op zoek naar zorgverleners met ervaring in de behandeling van pijn na (borst-)kanker die stem willen geven aan hun ervaringen in de zorg, waar het goed loopt en waar het in ontbreekt. Hiertoe organiseren we multidiscplinaire groepsgesprekken. Alle informatie hiertoe en de link naar registratie kan gevonden worden in bijhorende brochure en flyer. Bij interesse kan u uw contactgegevens hier nalaten.