Onderzoek naar standpunt huisartsen over medication review

  • 10 augustus 2021

In het kader van een masterthesis rond het standpunt van huisartsen over medication review voeren studenten farmaceutische zorg aan de Universiteit van Antwerpen een vragenlijstonderzoek uit.

Medication review of medicatienazicht is een nieuw concept dat in het buitenland al wordt toegepast en waarbij goede interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverleners een belangrijke rol speelt. Het doel van deze bevraging is om de opportuniteiten en struikelblokken van medication review bloot te leggen en eventueel op te lossen.

Deelnemen kan nog tot 20 augustus via deze link