Onderzoek - wachttijden psychische hulp

  • 23 september 2020

Hoe gaat het met je, als je psychische hulp nodig hebt maar dit niet krijgt, of als je hier lang op moet wachten?
Wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn een bekend probleem, maar toch is er weinig over geweten.

De werkgroep wachttijden van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg onderzoekt i.s.m. de Leerstoel Public Mental Health (UAntwerpen) hoe lang mensen moeten wachten op verschillende vormen van psychologische hulp, en hoe die wachttijd beleefd wordt.

Het onderzoek bestaat uit een online, anonieme vragenlijst en duurt ongeveer 10 minuutjes. Doe je mee? Vul de vragenlijst in en deel de oproep met je netwerk.