Ongeziene samenwerking tussen zorg-, welzijnspartners en lokale besturen in de strijd tegen COVID-19 binnen de ELZ Dender

  • 27 april 2020

Triagecentrum COVID-19
Op 14 maart werd in Dendermonde gestart met een tijdelijk triagecentrum COVID-19 voor de huisartsen van Vehamed. Huisartsen konden vanaf dat moment patiënten doorverwijzen naar een collega-huisarts in dit triagecentrum. Op deze manier hebben we een overbelasting kunnen vermijden van alle huisartsen met bijhorend risico op besmetting. Daarnaast stopte hierdoor ook de rechtstreekse toestroom naar az Sint-Blasius, omdat patiënten eerst in het triagecentrum werden onderzocht. De eerste weken waren er gemiddeld een 80-tal nieuwe aanmeldingen per dag, nu is dit gemiddeld nog zo’n 30 per dag. Dit triagecentrum wordt ondersteund door medewerkers van het lokaal bestuur Dendermonde en het Rode Kruis.
 
Ook cohortzorg in de thuissituatie opgestart
We willen voorkomen dat zorgmedewerkers massaal uitvallen en dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen personen die thuiszorg/verpleging nodig hebben, besmet worden door zorgmedewerkers die in contact zijn geweest met (vermoedelijk) besmette patiënten. Daarom werd in onze regio cohortzorg opgestart. Dit wil zeggen dat een vaste equipe verzorgenden en verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning aan huis bij besmette personen (of door de huisarts als vermoedelijk besmet beschouwd worden). Deze cohortzorg is een unieke dienstoverschrijdende samenwerking tussen verschillende zelfstandigen, diensten voor thuisverpleging en diensten voor gezinszorg.
 
Ondersteuning woonzorgcentra en voorzieningen voor mensen met een beperking
Steeds meer wordt duidelijk hoe ook voorzieningen zwaar worden getroffen door dit virus. Ook hier is er een goede samenwerking tussen vele eerstelijnspartners en lokale besturen. Heel regelmatig worden alle voorzieningen van de Eerstelijnszone bevraagd om een stand van zaken op te maken m.b.t. besmettingen, maar vooral ook om zicht te krijgen op hun noden op vlak van personeel, materiaal, expertise …  Waar mogelijk tracht de Eerstelijnszone zo snel mogelijk bij te springen.
 
Tot op heden gaat dit over verpleegkundigen en verzorgenden, zelfstandigen en vanuit organisaties, die mee in de voorziening gaan ondersteunen, de ziekenhuishygiënist van az Sint Blasius die ter plaatse gaat om inhoudelijk te ondersteunen, maatschappelijk werkers van de ziekenfondsen die mee psychosociale ondersteuning bieden, lokale besturen die logistieke ondersteuning bieden om het verhuizen van bewoners zo vlot mogelijk te laten verlopen, Rode Kruis dat mee inspringt …  Het is een heel netwerk van tientallen partners, veelal niet zichtbaar voor de buitenwereld, dat vandaag samen aan de kar trekt, onder het motto “Samen zorgen voor elkaar”.
 
Regionaal schakelzorgcentrum klaar
De Vlaamse overheid gaf de opdracht om tijdelijke schakelzorgcentra op regionaal niveau te organiseren. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de ziekenhuizen, de zorgpartners van de Eerstelijnszones Dender en Scheldekracht en de lokale besturen is het schakelzorgcentrum voor onze regio klaar voor opening. Er zijn twee locaties: Ter Sig in Lebbeke voor personen met een coronabesmetting en het hotel Otus in Wetteren voor personen zonder coronabesmetting. De locaties voor een schakelzorgcentrum moeten voldoen aan heel wat strenge vereisten. Beide locaties werden goedgekeurd door de Vlaamse overheid.
 
Een schakelzorgcentrum is een centrum tussen het ziekenhuis en het thuisverblijf, waar patiënten kunnen opgevangen worden als de druk op de ziekenhuis toeneemt. Bijvoorbeeld voor patiënten voor wie die de continuïteit van zorg of een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is. Tegelijk moeten deze schakelzorgcentra ervoor zorgen dat de bedden in de ziekenhuizen beschikbaar zijn voor patiënten die de meest complexe zorg nodig hebben. Ook COVID-patiënten die niet in het ziekenhuis moeten opgenomen worden, maar ook niet thuis kunnen blijven, kunnen na doorverwijzing in het schakelzorgcentrum terecht. Deze centra worden pas operationeel als de ziekenhuizen en hun netwerk dreigen vol te stromen.
 
De voorbereiding en succesvolle uitbouw van dit schakelzorgcentrum kon enkel gerealiseerd worden door het engagement van alle zorg- en welzijnspartners in onze zone in samenwerking met de lokale besturen. In onze regio bundelen de eerstelijnszones Dender en Scheldekracht de krachten. Deze eerstelijnszones omvatten Berlare, Zele, Hamme, Buggenhout, Lebbeke en Dendermonde en Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen. 
 
Ook je steentje bijdragen?
Voor de samenstelling van het discipline- en dienstoverschrijdende zorgteam zijn we nog op zoek naar artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en zorgkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en vrijwillig medisch personeel. Zie je het zitten om je steentje bij te dragen bij de opstart van een schakelzorgcentrum of in een woonzorgcentrum dat extra ondersteuning kan gebruiken? Mail je gegevens naar eerstelijnszone@gmail.com.
 
Nood aan beschermingsmateriaal voor zorgverleners
De vraag naar beschermingsmateriaal voor zoals mondmaskers, handschoenen, gezichtsbeschermende schilden, schorten … blijft hoog. Firma’s of organisaties die hierbij kunnen helpen, kunnen contact opnemen met eerstelijnszone@gmail.com. Vooral aan schorten is er momenteel een heel grote en urgente nood.