Onkostenvergoeding voor stage student verpleegkunde

  • 5 juli 2021

De voorbije twee schooljaren werden studenten bachelor in de verpleegkunde die een uitgebreide opleiding van 240 studiepunten volgden, massaal ingezet in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om de aanslepende coronacrisis mee op te vangen. Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is dan ook beslist dat studenten die hun academiejaar met succes afgerond hebben, een eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro zullen ontvangen.

Een student die het modeltraject bachelor in de verpleegkunde startte in september 2017  studeert in juni 2021, na 4 academiejaren, af.  De laatste fase van de opleiding bestaat o.a. uit 2 lange stageperiodes van elk 400 u. Door deze stageperiode worden de verpleegkundigen in spe beter voorbereid op de verantwoordelijkheden die hen wachten op het terrein eens afgestudeerd. Het hoeft geen betoog dat ook dit academiejaar de laatstejaarsstudenten verpleegkunde zwaar onder druk stonden door de coronacrisis.

Ondertussen werkt de Vlaamse regering samen met de zorgorganisaties, het federale kabinet van de minister van Volksgezondheid, de andere deelstaten, het onderwijsveld en de studenten zelf aan de introductie van een duurzaam statuut voor deze studenten in de laatste fase van hun opleiding, zijnde het VIO-statuut. VIO staat voor ‘verpleegkundige in opleiding’ en geeft de studenten in hun laatste opleidingsfase een uniek statuut, waarbij ze wel student blijven, maar toch sterker kunnen worden ingeschakeld op de werkvloer, meer verantwoordelijkheid en autonomie krijgen in de zorg en dit voor een groep patiënten, residenten of gezinnen.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘We hebben dit jaar een sociaal akkoord afgesloten in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren die op termijn 14.000 VTE’s moeten opleveren. We trappen dan ook een open deur in als we zeggen dat we jonge en gemotiveerde krachten nodig hebben. Deze onkostenvergoeding zal dan ook bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de opleiding.’

Meer info via: https://www.zorg-en-gezondheid.be/onkostenvergoeding-voor-stage-student-verpleegkunde