Online bevraging: Hoe gaat het met de mantelzorgers in tijden van Corona?

  • 25 mei 2020

Online bevraging voor mantelzorgers:

Heel wat Vlamingen en Brusselaars zorgen op regelmatige basis voor iemand met wie ze een vertrouwensband hebben, zoals een familielid, vriend of buur. De zorg aan iemand uit zijn/haar omgeving wordt mantelzorg genoemd.

HOGENT en Steunpunt Mantelzorg ontwikkelden een online bevraging voor mantelzorgers dat peilt naar hun beleving in tijden van Corona. De vragenlijst bevat vragen over de (veranderingen in) de zorgsituatie, de eigen beleving van de zorg en de combinatie met andere activiteiten. Ook wordt er ingegaan op verwachtingen rond ondersteuning.

Ken jij mantelzorgers? Aarzel dan niet om deze bevraging door te sturen.

Ben je zelf mantelzorger, dan wordt je uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst vind je hier. Gelieve deel te nemen voor 31 mei 2020.