Dit voorjaar organiseert Gezin en Handicap een aantal vormingen, die zich specifiek richten naar professionelen uit de sector, die aan de slag gaan met personen met een handicap. Onder andere infosessies omtrent Persoonsvolgende Financiering, bewindvoering, inschrijven VAPH en terugbetaling middelen, autisme en moeilijk gedrag, Je kan ze in bijlage raadplegen en via deze weg ook inschrijven.

Vormingen Gezin en Handicap voor professionelen