Missie

Onze zorgraad wil via haar samenwerkend netwerk van partners, iedere burger binnen de ELZ toegang geven tot kwalitatieve en integrale zorg (gezondheid en welzijn).

Visie

In eerstelijnszone Pajottenland streven we ernaar dat elke burger (persoon met een zorg- of ondersteuningsnood - PZON), in het bijzonder de meest kwetsbare, zelf en/of met hulp, zijn zorg en ondersteuningsproces vorm kan geven, met wederzijds respect en aandacht voor de persoon en zijn context.

We zorgen voor goed ondersteunde en deskundige medewerkers die denken en handelen samen met en rond de PZON in de ELZ. We faciliteren de samenwerking tussen de partners met het oog op optimale zorg op maat. We respecteren hierbij de waarden van de eerstelijnszone.

Dit geeft ons de mogelijkheid om, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, partnerschap en afstemming tussen verschillende niveaus te komen tot tijdige, werkbare, gedragen, duurzame oplossingen. We signaleren enerzijds gemeenschappelijke bezorgdheden en goede praktijkvoorbeelden bottom-up naar de beleidsverantwoordelijken en anderzijds worden belangrijke beleidsevoluties helder top-down gecommuniceerd naar alle partners.