Op de planning ELZ Gent

Op de planning

november/december 2018

  • We werken het beleidsplan verder af
  • Er worden werkgroepen opgestart rond enkele prioritair geformuleerde acties. In iedere werkgroep zitten verschillende afgevaardigden van disciplines/organisaties. Zij zullen verdere stappen zetten om de acties uit te werken zodat concrete inhoud aan ELZ Gent gegeven kan worden.

2019

  • Veranderteam en veranderforum zijn slechts tijdelijke structureren die de transitie vlot moeten laten verlopen. De overheid wil graag dat er tegen eind 2019 een Zorgraad geïnstalleerd wordt: een vertegenwoordiging van partners die de ELZ aansturen.

2020

  • Vermoedelijk tegen eind 2020 stopt Vlaanderen met het subsidiëren van SEL Zorgregio Gent en LMN Regio Gent. Financiële middelen van deze organisaties gaan dan naar de eerstelijnszones zodat zij personeel kunnen aanwerven die de concrete acties mee ondersteunen.

Contacteer ELZ Gent

Je kan het veranderteam contacteren via: info@elzgent.be