Opdracht eerstelijnzone COVID-19 i.k.v. besmettingen

Opdracht eerstelijnszone COVID-19 i.k.v. besmettingen

1. Beheersen van uitbraken

Dagelijks worden de besmettingen in de regio opgevolgd door de medisch expert Dr. Peter Hoffman (mSPOC) en Wilfried Vantyghem (teamleider van het covidteam).
Zij nemen volgende taken op zich:

Opvolging en analyse van de besmettingen en clusters van besmettingen in de eerstelijnszone, aan de hand van de cijfers in de controletoren of via melding door derden (vb. collega huisartsen, aanspreekpunten van de gemeentes, voorzieningen…)

Rapportage ten aanzien van het covid-team

Adviseert de (medische) verantwoordelijken van voorzieningen, scholen of andere collectiviteiten in het kader van preventie of in geval van een uitbraak

Ontvangt en trieert in samenspraak met de coördinator van de pool huisbezoekers/teamleider van het covid-team de lokale meldingen van covid-besmettingen die verdere opvolging nodig hebben

Adviseert huisartsen (direct, via huisartsenkring of via de liaisonartsen)

Geeft advies rond preventieve en sensibiliserende populatiegerichte aanpak ter preventie van covid-19.
 

De eerstelijnszone houdt contact en werkt samen met de dienst infectieziektenbestrijding. Signalen van clusters en probleemsituaties worden aan elkaar doorgeven en er worden afspraken gemaakt wie wat opvolgt. De eerstelijnszone kan bij het team infectieziektenbestrijding terecht voor advies en informatie.

De 4 lokale besturen (Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke) werken samen met de eerstelijnszone. Binnen elke gemeente is er één aanspreekpunt die contacten heeft met de teamleider van het covid-team. Daarnaast is ook elke gemeente vertegenwoordigd in het covid-teamElk lokaal bestuur voorziet ook een huisbezoeker die contact neemt met mensen die mogelijks extra nood hebben aan ondersteuning. Ze brengen in kaart welke noden deze mensen hebben en zoeken mee naar hoe zij verder geholpen kunnen worden. Ze helpen hun contactpersonen door te geven aan het centrale contactonderzoek en helpen hen bij het volhouden van een thuisisolatie (COVID-coaching).

Ook kunnen we voor onze zone beroep doen op een lokale field agent die langsgaat bij de mensen thuis i.f.v. contacttracing of covid-coaching.

Huisartsen, apothekers of eventuele andere derden kunnen melding doen van een situatie die extra ondersteuning nodig heeft bij Wilfried Vantyghem. Zij neemt de coördinatie van de pool huisbezoekers en de field agent op zich.

Huisbezoekers identificeren zich steeds aan de hand van een badge van de eerstelijnszone met hun naam en foto op. Bij twijfel of deze persoon de juiste bedoelingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met Wilfried Vantyghem – 0471/89 17 63 – om dit te laten bevestigen. Indien zij niet beschikbaar is, kunt u terecht bij het regionaal aanspreekpunt op het nummer 0491/876891.

2. Solidariseren van het aanbod

De eerstelijnszone zet extra in op naamsbekendheid zodat organisaties en zorgverleners met noden de weg naar de eerstelijnszone vinden. De eerstelijnszone zet in op bekendmaking van het aanbod, zo toegankelijk mogelijk via diverse kanalen (website, nieuwsbrief, sociale mediakanalen van de lokale besturen…).We matchen vraag en aanbod maximaal en zorgen ook voor een goede toeleiding. De noden, gaande van persoonlijk beschermingsmateriaal, personeelstekort tot psychosociale ondersteuning, binnen de eerstelijnszone worden in kaart gebracht en dit wordt teruggekoppeld op een covid-team. Er wordt samen met de partners gezocht naar een passend aanbod. Goede praktijken en samenwerkingen worden gedeeld binnen de regionale zorgzone en ruimer. De partners binnen de eerstelijnszone leren elkaar kennen en de samenwerking wordt versterkt.

3. Sensibiliseren van de populatie en de zorgaanbieders

We streven ernaar dat alle preventieve communicatie inzake voorzorgsmaatregelen (onder meer de 6 gouden principes), mentale en fysieke weerbaarheid alle doelgroepen bereikt. We brengen op het covid-team de noden in kaart en hebben extra aandacht voor mogelijke risicodoelgroepen.
Samenwerking met de lokale besturen en zorg- en welzijnspartners is hierbij zeer waardevol om een zo groot mogelijke doelgroep te kunnen bereiken.

Via de digitale nieuwsbrief tav de zorgaanbieders en partners binnen onze eerstelijnszone verspreiden we informatie met betrekking tot de covid-pandemie (nieuwe maatregelen, interessante weblinks, cijfermateriaal binnen onze zone, contactgegevens…).

Daarnaast werken we  samen met het LOGO en maken we gebruik van hun communicatiemateriaal om de bevolking te sensibiliseren.