Opdracht eerstelijnzone COVID-19 i.k.v. besmettingen

Opdracht eerstelijnszone COVID-19 i.k.v. besmettingen

Deze opdracht werd opgenomen vanaf september 2020 en liep tot eind maart 2022.