Opdrachten COVID-19 voor eerstelijnszones

OPDRACHTEN

De drie opdrachten die de zorgraden (eerstelijnszones) kregen in het kader van COVID-19:

  1. Beheersen van uitbraken waarbij de juiste maatregelen snel en adequaat genomen worden. Om dit in goede banen te leiden werd o.a. een pandemiecel opgericht. 
  2. Vraag & Aanbod coördinatie met als doel het lokaal aanwezige aanbod te koppelen aan de vragen gesteld door zorg- en welzijnsverstrekkers, instellingen, mantelzorgers, e.d.  
  3. Sensibiliseren voor contactonderzoek en het nemen van preventieve maatregelen bij risicopopulaties, zowel in het dagelijks leven als bij een opflakkering.

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Wat is een pandemiecel of het COVID-19 team van de zorgraad?
 
We weten dat elke partner, sector, professional een eigen opdracht en/of aanpak heeft in het COVID-19 verhaal. We brengen de verschillende partners graag samen om informatie/goede praktijken te delen en om indien nodig samen de nodige maatregelen te ondernemen bij een opflakkering van het virus.
 
Hierin zijn de partners zorg, welzijn en gezondheid vertegenwoordigd: met vertegenwoordigers van de Huisartsenkring, Thuiszorg, Woonzorgcentra, Ziekenhuisnetwerk, Apothekers, Welzijn, VAPH, Logo, … We breiden deze expertise en samenstelling uit waar nodig. 
 

Hoe helpen de gemeentecijfers (= de controletoren) hierbij?
 
Onder andere de huisartsen (medische expertise) zullen in deze hun rol opnemen samen met de labo’s, … en zich engageren om de contact tracing te centraliseren, gegevens te analyseren, de relevantie informatie terug te koppelen naar de leden van de pandemiecel.

Zodat de eerstelijnszone, de lokale besturen en de andere leden de nodige, op elkaar afgestemde maatregelen kunnen treffen. 

Wat houdt de ‘Vraag & Aanbod – coördinatie’ in?
 
Stafmedewerker Yoshi Vervaet neemt de centrale, neutrale coördinatierol op om proactief vragen te verzamelen in de volledige ELZ bij de partners zorg, welzijn en gezondheid. Op basis van het lokale aanbod wordt een antwoord geformuleerd. Vragen die na vraagverheldering nog steeds geen antwoord vinden worden voorgelegd op de pandemiecel. 
 
Hierin zullen we nauw samenwerken met de noodplanningscoördinatoren van de steden en gemeenten in onze zone. We bouwen verder op het concept van V & A dat werd ontwikkeld vanuit de schakelzorgcentra in de eerste golf.

FAQ en alle info op een rij via deze link